Velkommen til ny møteplass for frivilligheten og politikere

Bilde av frivillig innsats
Frivilligheten bidrar med innsats til nytte og glede for storsamfunnet, slik som DNTs merking av turstier og ruter . Foto: Liv Østbye Pedersen

Av:

Therese Surdal Lahus / Frank Tindvik

Publisert:

05.11.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Vi har gleden av å invitere til en helt ny møteplass for frivilligheten og politikere i fylket: Kulturdialog om frivillighet! Velkommen til en dag med frivillighetspolitikk på agendaen, 9. desember i Ibsenhuset i Skien!

Kulturdialog er et tiltak i «Vestfold og Telemark – der folk møtes. Kulturstrategi 2021-2024». Det er en møteplass for politikere og ulike aktører i fylket, der viktige temaer settes på dagsorden og hvor det tilrettelegges for dialog. På kulturdialogen 9. desember i Skien, er det frivillighet det settes søkelys på og - og saker som er viktige for frivilligheten skal debatteres.

Deltakelse er gratis, meld deg på her

Håper på mange deltakere fra den mangfoldige frivilligheten

-Selv om det heter Kulturdialog, ønsker vi å nå bredt ut til den mangfoldige frivilligheten i fylket. Alle frivillige organisasjoner som har nedslagsfelt i Vestfold og Telemark oppfordres til å delta, sier Maja Foss Five, leder for hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Kulturdialogen er særlig relevant for organisasjoner på regionalt nivå som har et fylkesledd med medlemsorganisasjoner under seg. Men alle frivillige med et styreverv i en organisasjon eller ansatte som jobber med frivillighet er velkomne! I tillegg til at flere fylkespolitikere stiller, vil stortingspolitikere fra Vestfold og Telemark og lokalpolitikere i kommunene inviteres med.

Speeddating med politikere

Programmet blir variert med vekt på dialog og nettverksbygging. Det blir mulighet for å delta på «speeddating» med politikere for å fremme frivillighetspolitiske budskap, og knytte kontakter gjennom mingling på stands. På scenen vil det foregå en sofadialog og innlegg fra spennende innledere.

- Vi håper flere organisasjoner rigger opp stand i foajeen, og benytter møteplassen til å synliggjøre det viktige arbeidet de driver med i fylket vårt. Det er også en god anledning til å markedsføre ulike aktiviteter som skal skje i Frivillighetens år 2022 og knytte kontakter med andre frivillige organisasjoner, oppfordrer Foss Five.

Påmeldingsfrist 1.desember

Deltakelsen er gratis og inkluderer en enkel middag. Programmet foregår på kveldstid fra kl. 16:30 - 21:00 på Ibsenhuset i Skien.

Registrer din deltakelse her