Vellykket digital gjennomføring av årets innovasjonsarena

Årets innovasjonsarena ble for første gang gjennomført som et digitalt arrangement. Foto: Belinda K. Orten

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

21.10.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Gjennom flere digitale arrangementer har Innovasjonsarena 2020 engasjert, motivert og inspirert til kreative og nye aktiviteter og tiltak som skal bidra til å gi barn og unge en bedre fritid i regionen vår.

Innovasjonsarena er et årlig arrangement som gjennomføres som en del av Program for folkehelsearbeid i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Målet med arrangementet er å legge til rette for økt engasjement og medvirkning blant frivillige og offentlige aktører. 

Bedre fritid for barn og unge

Tema for årets innovasjonsarena var «Fritid for barn og unge».
 
- Tilbakemeldingene på webinaret og Open Space-arrangementet vitner om at mange av deltakerne var veldig fornøyd. Flere har gitt tilbakemelding på at dette var verdifullt, at de har hatt stor nytte av å utveksle ideer og erfaringer og at dette burde gjennomføres oftere, forteller prosjektleder for Innovasjonsarena 2020, Anne Slåtten.

Bred deltagelse

Innovasjonsarena 2020 har i år nådd bredt ut. Totalt så 17 300 personer hele eller deler av webinaret som ble gjennomført som første arrangement 17. september. På selve innovasjonsarenaen 24. september deltok nærmere 70 personer fra kommuner, fylkeskommuner og frivilligheten. Ulike tema ble diskutert i smågrupper, og alle innspill som kom ut av diskusjonene er dokumentert i sluttrapporten. Sluttrapporten finner du her.

De neste ukene skal både kommunene og det interkommunale prosjektet «Frivillighet, samskaping og sosial inkludering» jobbe videre med å konkretisere og igangsette forslagene som kom opp under årets innovasjonsarena. 

Prosjektleder for Innovasjonsarena 2020, Anne Slåtten. Foto: Lars H. Alstadsæter