Viderefører unikt kulturtilbud til barnehagebarn

Skuespiller har forestilling for barnehagebarn
Peder Gåre Opstad engasjerte barna ved Skagerak Kindergarten med "Eventyret om pannekaka" i april. Han spilte sin forestilling 68 ganger ved barnehager i fylket denne våren. Foto: Frank Tindvik

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

19.12.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Høsten 2021 bevilget fylkespolitikerne i Vestfold og Telemark midler til å innføre et profesjonelt kulturtilbud for fylkets barnehagebarn. Et år senere er tilbakemeldingene fra barnehagene at tilbudet er høyt verdsatt, og nå er det besluttet at satsingen videreføres i 2023.

Mens alle landets skolelever får et profesjonelt kulturtilbud som en del av skolehverdagen, gjennom Den kulturelle skolesekken, finnes det i dag ingen liknende nasjonal ordning for barnehagene. I løpet av 2022 har hundrevis av forestillinger blitt vist frem i barnehager over hele fylket, mange av dem som et resultat av pilotprosjektet fylkeskommunen innførte i 2021.

Når frem til de fleste barn

- Ikke alle barn har tilgang til profesjonelle kulturopplevelser på fritida, men dette tilbudet i barnehagene når frem til de fleste barn i den aldersgruppen. Vi ønsker derfor å videreføre denne unike satsingen på gode kulturopplevelser til de yngste innbyggerne, sier Maja Foss Five, leder for hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Det var i sitt møte 24. november at hovedutvalget bevilget 500 000 kroner fra sin disposisjonskonto til videreføringen av fylkeskommunens kulturprogram for barnehager i hele fylket. Med midlene som allerede ligger inne i budsjettet, er dermed rammen for å spre kulturopplevelser av høy kvalitet til fylkets yngste på 2,2 millioner kroner i 2023.

Vil ha med alle barnehager

- Dette betyr at vi kan fortsette satsingen på samme nivå som i år, og jobbe videre med å fullt ut etablere ordningen hos samtlige kommuner i hele fylket. Gjennom det siste året har vi inngått samarbeidsavtaler med alle kommunene i Vestfold, som bidrar til å styrke og effektivisere samarbeidet om alt fra programmering til gjennomføring av forestillingene. I Telemark har kulturtilbud i barnehager vært et satsingsområde lenge, med god dekning i alle kommuner. De Telemarkskommunene som ønsker det, vil vi også inngå samarbeidsavtaler med, forklarer kulturdirektør i Vestfold og Telemark, Else Blom.

Pilotprosjektet i 2021-2022 gjennomførte fylkeskommunen sammen med kommunene Sandefjord, Tønsberg, Larvik, Færder, Horten og Holmestrand. Det gikk ut på at fylket programmerer og finansierer tilbudet, mens kommunene har hovedansvar for gjennomføring. Erfaringene er gode.

Les også: Gir barnehagebarn et profesjonelt kulturtilbud

Magiske øyeblikk og inspirasjon

«Barnehagene melder tilbake om magiske øyeblikk som setter spor i samtale og lek hos barna, og om inspirasjon hos de voksne.»

- Else Blom

Et fokusert, ungt publikum under "Eventyret om pannekaka" ved Skagerak Kindergarten i Sandefjord. (foto: Frank Tindvik)

- De melder også om at tilbudet er et nyttig supplement til barnehagenes arbeid for å realisere målene i rammeplanen for barnehager. Varierte kulturopplevelser kan åpne nye «verdener», inspirere til kreativitet og læring, og styrke inkludering og samhold, sier Blom.

Kulturrådgiver i Færder kommune, Vigdis Martin, bekrefter dette inntrykket.

- Tilbakemeldingene fra barnehagene i Færder kommune, som har fått forestillinger og konserter gjennom dette prøveprosjektet, forteller oss at dette er noe de ønsker mer av. Barnehagene melder om storfornøyde barn og ansatte. For mange barn er dette deres første møte med profesjonell kunst og kultur av høy kvalitet, som er på barnas premisser.

Tone V. Hagen ved Hundremeterskogen barnehage på Nøtterøy, trekker spesielt frem at dette kulturtilbudet er for alle barn.

- Ved at det gjennomføres i barnehagen bidrar vi til inkludering, det blir tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsnivå, sier hun.