Videregående skoler 3D-printer smittevernutstyr

Tannlege Gro Monefeldt Winje og tannhelsesekretær Hilde Pettersen ved Haugar tannklinikk kan bekrefte at de 3D-printede visirene de har mottatt fra Greveskogen videregående skole fungerer utmerket. Foto: Haugar tannklinikk

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

05.05.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Behovet for tilstrekkelig smittevernsutstyr er stort ved alle landets helseinstitusjoner. For tannhelsepersonell i Vestfold og Telemark fylkeskommune har 3D-printede visirer, produsert av fylkets videregående skoler, bidratt til å fylle opp de høyst nødvendige lagrene med smittevernutstyr den siste uken.

- Vi mottok den første ladningen med visirer fra Greveskogen videregående skole i forrige uke. Visirene ble tatt i bruk umiddelbart ved Haugar tannklinikk i Tønsberg, og de ansatte ved klinikken kan bekrefte at de fungerer utmerket. Visirene fungerer godt til vårt bruk, og er et viktig supplement til det eksisterende utstyret vi har allerede. Skjermene kan desinfiseres og har plass til både briller og lupebriller under, noe mange av våre tannleger benytter. Med de nyproduserte visirene har tannklinikkene i Vestfold og Telemark tilstrekkelig med denne typen smittevernutstyr en god stund fremover, forteller tannlege og klinikkleder ved Larvik tannklinikk, Nilofar Khorram. 

Åpent design og bærekraftig produksjon

Forespørselen om å produsere smittevernsutstyr ved de videregående skolene kom opprinnelig fra fylkets beredskapsleder. Initiativet ble raskt fulgt opp av rektorene ved de aktuelle skolene. Skogmo videregående skole i Skien var en av skolene som ble forespurt. Fra skolen fikk henvendelsen gikk det kun et par dager før de hadde 3D-printet de første eksemplarene. 

- Da henvendelsen kom hadde vi allerede sjekket ut tilgjengelige design, og kunne starte produksjon på skolens 3D-printere umiddelbart. Skolene har nok løst oppgaven noe ulikt, men visirene vi har laget her er produsert av PLA som er plast produsert av biomasse. Den er ikke oljebasert, og brytes derfor raskere ned. Selve skjermen består av overhead-ark som er skåret til. Ved riktig desinfisering, vil visirene kunne gjenbrukes flere ganger. Bortsett fra at det tar litt tid å printe ut hvert enkelt produkt, har dette vært en morsom og enkel oppgave å løse, forteller Sebastian Andersen som er lærer i data- og elektronikkfag ved Skogmo videregående skole.
 
Visirene er produsert etter et åpent design og selges videre til selvkost. Skolen har ingen fortjeneste på produksjonen, men opplever like fullt slike oppdrag som inspirerende og svært nyttig. 

Nyttig samarbeid med næringslivet

Flere av fylkets yrkesskoler har god erfaring med å løse praktiske oppgaver og å skape produkter for næringslivet og andre aktører fra tidligere. 

- Skolen og næringslivet har et felles mål om at elevene skal bidra til å løse fremtidige behov for næringslivet. Samarbeidet innebærer som oftest at næringslivet presenterer sine utfordringer og stiller med nødvendig materiell. Skolen bidrar deretter med kompetanse, tid og ferdige produkter. Dette samarbeidet opplever vi som inspirerende, svært nyttig og nærmest en forutsetning for å kunne drive enkelte av de linjene vi har her, forteller avdelingsleder ved Skogmo videregående skole, Tom Erik Forberg.

Bidrar gjerne for flere

Skogmo videregående skole har sammen med blant annet Greveskogen videregående skole og Sandefjord videregående skole produsert flere hundre 3D-printede visirer den siste uken. Skolene vil i løpet av kort tid ha produsert ferdig det bestilte antallet visirer for tannhelsetjenesten, og enkelte er åpne for nye oppdrag. 

- Vi har selvfølgelig noe begrenset kapasitet sammenlignet med andre aktører på markedet, men dersom det er andre som har behov for slikt utstyr, vil vi fortløpende vurdere om vi har mulighet til å bidra, forteller Forberg ved Skogmo videregående skole.