Videregående skoler i Skien på rødt nivå

Foto: Mostphotos/Vitanen

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

04.12.2020

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

På bakgrunn av den siste ukens smitteutvikling, er det i ettermiddag besluttet at de tre videregående skolene i Skien går over på rødt tiltaksnivå fra mandag 7. desember og to uker frem i tid.

Skien videregående skole og Hjalmar Johansen videregående skole iverksetter justerte tiltaksplaner i henhold til rødt tiltaksnivå.

Omfanget av smitteutbruddet på Skogmo videregående skole er fortsatt uavklart. Skolen har holdt stengt i dag, og det er ikke besluttet om skolen vil holde helt stengt eller åpne på rødt tiltaksnivå mandag 7. desember. Kommuneoverlegen vil komme med oppdateringer og anvisninger rundt situasjonen på Skogmo videregående skole i løpet av helgen.

Skoler på rødt tiltaksnivå

Skoler på rødt nivå er fra mandag 7. desember:

 • Skien videregående skole
 • Hjalmar Johansen videregående skole
 • Skogmo videregående skole
 • Thor Heyerdahl videregående skole

De øvrige videregående skolene i Vestfold og Telemark er på gult nivå i trafikklysmodellen.

Generelt om tiltak på gult nivå 

 • Ikke møt på skolen om du er syk.
 • Husk gode hygieneregler. 
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming). 
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen. 
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper. 
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig. 
 • Utenfor klasserommet skal elever og ansatte holde 1 meters avstand i alle situasjoner. 
 • Trengsel og store samlinger skal unngås. 

Generelt om tiltak på rødt nivå

 • Rødt nivå i trafikklysmodellen innebærer ikke at skolene stenger eller at det innføres hjemmeskole. 
 • Tiltak på rødt nivå iverksettes for å begrense fysisk kontakt slik at man unngår stengte skoler. 
 • På rødt nivå gjelder 1 meters-regelen også inne i klasserommene. 
 • Rødt nivå Innføres kun der det viser seg at det ikke er mulig å overholde tiltak på gult nivå.  
 • Full hjemmeskole innføres kun dersom skolene må stenge. 

Tiltak på rødt nivå vil bli tilpasset av den enkelte skole, men innebærer i hovedsak at det vil kunne innføres alternative undervisningsopplegg i mindre grupper og en økt grad av digital undervisning.