Vikingtidens Borre i nytt lys!

Gravhaug på Borre Foto: Kulturarv i Vestfold og Telemark

De siste årene har Kulturarv i Vestfold og Telemark fylkeskommune jobbet i det stille med noe veldig spennende, og resultatet er endelig publisert i Antiquity - en av arkeologiens mest prestisjetunge tidsskrifter. (Scroll down for English)

Under en georadarundersøkelse i 2007, oppdaget geofysiker Immo Trinks to store bygninger på Borre, som er kjent for sine monumentale gravhauger fra vikingtid.

Kart over Borre
Kart over Borre med tre hallbygninger fra vikingtid
Kart og data fra Georadar
Georadardata av hall A og tolkningen under. Alle stolpehullene viser klart formen på hallen. 

Sammen med et funn av en enda større bygning i 2013 satte det spørsmålstegn ved den tidligere tolkningen av Borre som «bare» et gravsted for vikingkonger. Vi måtte se på Borre med nye øyne.  

Sammen med våre kolleger fra NIKU og LBI ArchPro i Østerrike analyserte vi dataene fra georadaren, vi så på litteratur om andre arkeologiske funn og sammenlignet med hallbygninger fra andre steder i Skandinavia i vikingtid.

Mann med tralle med georadar om vinteren
Christer Tonning kjører en en-kanals georadar over området hvor en av hallene ble funnet. 

Resultatene av studiene indikerer at alle de tre bygningene er haller, mytiske bygg kjent fra sagalitteraturen. De var hellige steder og maktsentre i jernalderens Skandinavia.

geodata
Animasjoner er en fin metode for å finne arkeologiske strukturer. Kan du se hallen?

Funnet av hallbygningene løfter Borre til en sammenheng med steder som Lejre i Danmark, og Uppsala i Sverige. Hvis dette har gjort deg nysgjerrig på Borres historie, kan du lese artikkelen i Antiquity her.

Halls at Borre: the discovery of three large buildings at a Late Iron and Viking Age royal burial site in Norway

et hus laget i jern
Vikingtidens egen fremstilling av en hall, på toppen av en antatt volvestav, funnet i Sverige. Foto: Historiska museet

 

Over the last years, we have been quietly working on something very exciting and the results are finally here – published in Antiquity, one of Archaeology’s most prestigious journals.  

During a georadar prospection in 2007, geophysicist Immo Trinks discovered two large buildings at Borre, a late Iron and Viking Age site previously known for its monumental burial mounds.

The finding of a further, even larger building in 2013 questioned Borre’s earlier interpretation “just” as a royal burial place and clearly showed that we needed to reassess the nature of this site based on the new information.  

We therefore sat down with our colleagues from NIKU and the LBI ArchPro and re-analysed the georadar data, searched through Iron Age literature and compared the layout of the three buildings to other, comparable houses in Scandinvia to help us get an understanding of their nature.  

The results of our study stronlgy indicate that all three buildings were halls, mythical structures known from the Nordic Sagas and considered sacred places for the exertion of power in Iron Age Scandinavia.

The existence of halls at Borre profoundly changes the site’s significance in the Scandinavian Iron Age world and puts it among places such as Lejre in Denmark and Uppsala in Sweden.  

If we have made you curious about our unravelling of another piece of Borre’s history, you can have a look at our article in Antiquity. Follow the link above.

Av:

Petra Schneidhofer

Publisert:

28.01.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Kort oppsummert

  • Det finnes mer enn 50 gravhauger og gravrøyser på gravfeltet.
  • Gravfeltet var i bruk i perioden 600-1000 e.Kr.
  • Flere herskerslekter er begravet her. Herskerne var del av internasjonale maktnettverk.
  • Gravfeltet og et stort område rundt det er fredet.
  • I sjøkanten er vikingtidens havn funnet. Rett utenfor gravfeltet er også festhaller og rester av kongsgården oppdaget.
  • Borrehaugene ligger innenfor ett av de spesielt utvalgte kulturmiljøer i Vestfold og Telemark fylkeskommune.