Vil hindre utenforskap i nytt samarbeid

– Dette er en etterlengtet avtale og et viktig fundament for samarbeidet vårt, sier fylkesrådmann Lisbeth Eek Svensson, etter å ha signert samarbeidsavtalen med rektor Petter Aasen ved USN. Foto: Per Eirik Lund (USN)

Av:

An-Magritt Larsen / Charlotte N. Erikstad

Publisert:

15.02.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

I et nytt samarbeid vil Universitetet i Sørøst-Norge og Vestfold og Telemark fylkeskommune forebygge og motvirke utenforskap.

Utenforskap har sosiale og økonomiske konsekvenser både for den enkelte og samfunnet. Det handler om personer som verken deltar i skole- og arbeidsliv, har begrenset sosialt nettverk, ikke opplever tilhørighet eller deltar på alminnelige og dagligdagse arenaer. 

Nå er en etterlengtet og viktig samarbeidsavtale på plass mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune og Universitetet i Sørøst-Norge. Den skal bedre bekjempe og forebygge utenforskap og bidra til inkludering gjennom kompetanse, utdanning og forsknings- og utviklingsarbeid.

– Spesielt vil jeg trekke frem at vi ønsker å samarbeide om kunnskaps- og kompetanseutvikling som styrker innbyggernes forutsetninger for å delta i samfunnsliv, utdanning og arbeid. Rett og slett samarbeid om å forebygge og motvirke utenforskap, sier fylkesrådmann Lisbeth Eek Svensson.

– USN og fylkeskommunen har en felles ambisjon om å fremme kunnskap- og kompetansebasert regional utvikling. I Vestfold og Telemark er det høyt utenforskap og færre ungdommer som tar høyere utdanning enn gjennomsnittet i Norge. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier rektor Petter Aasen.

Etterlengtet avtale 

Etter dialog og samhandling gjennom 2020, signerte de nylig samarbeidsavtalen under en tilstelning ved campus Vestfold.

Fylkeskommunen og USN har til sammen 5600 ansatte og er representert i hele Vestfold og Telemark. Begge organisasjonene samarbeider fra før bredt med frivilligheten og private og offentlige organisasjoner. 

Universitetets studiesteder ligger i Horten, Bø, Notodden, Porsgrunn og Rauland, samt i Ringerike, Drammen og Kongsberg hvor USN samarbeider med Viken fylkeskommune.

– Flercampusorganiseringen og samarbeid med fylkeskommunene som regionale utviklingsaktører skal fremme universitetets samfunns- og arbeidslivsforanking. Samarbeidet legger til rette for tilgang til høyere utdanning av høy internasjonal kvalitet og forskningsbasert innovasjon i en region med relativ lav studietilbøyelighet og verdiskaping, sier Aasen. 

Det nye samarbeidet konkretiseres med aktiviteter og prosjekter gjennom arenaene Partnerskapet bærekraftige Vestfold og Telemark, temanettverkene verdiskaping og kompetanse, klima- og energinettverk og Senter for bærekraftig omstilling.

– Dette er en etterlengtet avtale og et viktig fundament for samarbeidet vårt. Vi skal understøtte hverandre, og ikke minst, sammen med andre gode hjelpere og aktører i Vestfold og Telemark, bidra til utvikling og innovasjon innenfor både offentlig og privat sektor i fylket vårt, sier Svensson.

Slik lyder avtalen 

Samarbeidet skal baseres på FNs utviklingsmål for sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft og organiseres gjennom fire overordnede tema:

  • Innenforskap gjennom kompetanse og utdanning: Samarbeid om kunnskaps- og kompetanseutvikling som styrker innbyggernes forutsetninger for å delta i samfunnsliv, utdanning og arbeid.
  • Verdiskaping: Gjennom forsknings- og utviklingsarbeid skal partene legge til rette for innovasjon som resulterer i bærekraftig verdiskaping.
  • Klima: Samarbeid om å redusere regionens klimagassutslipp.
  • Kultur: Samarbeid om kulturfeltets samfunnsmessige betydning, spesielt i arbeidet med å motvirke utenforskap og styrke verdiskapingen i regionen.
  • Les samarbeidsavtalen i sin helhet.