Vil styrke operasatsingen i Vestfold og Telemark

Operasanger og marinemusikken på scenen
Tenor Marius Roth Christensen fra Tønsberg har sunget på operascener rundt omkring i Norge. Kanskje vil han stå på scenen i en distriktsopera i Vestfold og Telemark en gang i fremtiden? Foto: Frank Tindvik

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

07.12.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

En egen distriktsopera som setter opp små og store operaforestillinger, som er en felles arena for amatører, profesjonelle, unge talenter og lokale statister. Det er hva fylkeskommunen sammen med operamiljøet i fylket nå skal undersøke mulighetene for å etablere.

I sitt møte 24. november bevilget politikerne i hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett 750 000 kroner til et forprosjekt som skal utrede muligheten for etablering av en distriktsopera i fylket. Det skal ansettes en prosjektleder i 1 år som skal lede forprosjektet i 2022-2023.

- Dette blir et spennende arbeid som vi ser frem til å følge. Vi mener at en distriktsopera vil bidra til økt engasjement og gode opplevelser hos profesjonelle kunstnere, frivillige, barn og ungdom, og publikum – og skape økt attraksjonskraft for vår region, sier hovedutvalgsleder Maja Foss Five.

Lokal tilhørighet

Vestfold og Telemark er den eneste regionen som ikke mottar støtte til opera over statsbudsjettet. Til sammenlikning mottar Opera Østfold 7 185 000 kroner årlig. Det er i dag fem distriktsoperaer i Norge, og disse har tatt på seg et ansvar for å desentralisere og tilgjengeliggjøre operakunst i Norge.

«Operaoppsettinger kan være folkelige i sin form og engasjere mennesker i alle aldre, både foran og bak scenen. »

- Maja Foss Five

- Distriktsoperaene har et tett samspill mellom profesjonelle og frivillige, og det er en styrke som forankrer virksomheten sterkere i lokalsamfunnet, mener hovedutvalgslederen.

Fylkespolitikerne har lagt som en forutsetning, at det både i forprosjektet og i et fremtidig operaselskap, bør det legges til rette for at det settes opp mindre operaproduksjoner og konsertversjoner, som for eksempel operapuber, i andre byer og distrikter i Telemark og Vestfold.

Begeistring

Det er flere aktive operamiljøer i fylket i dag. Målet med forprosjektet er å samle disse, og andre samarbeidspartnere – som kommuner, for å utrede mulighetene for etablering av et felles operaselskap. Et slikt selskap vil være en paraply for miljøene, og er dessuten en forutsetning for å kunne søke om statlige midler til en egen distriktsopera.

- Vi har allerede hatt sonderingsmøter med flere kommuner og operaaktører. Vi opplever en samlet begeistring for ideen fra både profesjonelle aktører, amatørmiljøer og kommuner, og det er jeg kjempeglad for. Det er også enighet om at forprosjektet bør kartlegge hvilke aktører som vil inngå i et slikt selskap, og det organisatoriske, kunstneriske og finansielle grunnlaget, forklarer Foss Five.

Forprosjektet skal også vurdere fysisk lokalisering, men politikerne uttaler i sitt vedtak at et fremtidig operaselskap bør ha fysisk nærhet til en scene som kan huse en fullskala innendørs operaproduksjon, og at nærhet til de miljøene som har størst aktivitet og mest erfaring i fylket bør vektlegges.