Vil ta tid før veien kan åpnes

Fv.3250 Revåveien er stengt og det vil ta tid før den kan åpnes igjen.
Fremdeles stengt. Det vil trolig ta lang tid før fylkeskommunen kan åpne Revåveien igjen. Foto: Rolf Marthinsen

Av:

Rolf Marthinsen

Publisert:

09.10.2023

Oppdatert:

09.10.2023 kl.13.03

Utbedringene på fv. 3250 Revåveien i Sande sentrum vil ta lengre tid en først antatt.

– Strekningen har vært stengt mens vi har jobbet med å finne en løsning på hvordan vi kan stabilisere grunnen, slik at veien kan bli trygg for trafikk igjen. Vi hadde håpet å finne en løsning nå i oktober om hva vi skal gjøre videre, men vi trenger mer informasjon om grunnforholdene før vi kan se på løsninger. Det vil si at vi må ta flere prøver før vi kan gjøre noe mer. Vi har engasjert Asplan Viak for å prosjektere en løsning, men vi trenger flere grunnundersøkelser for å finne riktig metode for å sikre at veien forblir stabil, sier byggeleder Mats Toverud i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Byggeleder Mats Toverud
Byggeleder Mats Toverud i Vestfold og Telemark fylkeskommune har bestilt flere prøver av grunnen i området rundt fv. 3250 Revåveien. Foto: Rolf Marthinsen

 

Nye prøver er bestilt og dette arbeidet starter mot slutten av denne uken. Etter prøvene er tatt vil det ta cirka to – tre uker før resultatene foreligger. Etter resultatene er innhentet skal prøvene legges inn i stabilitetsberegninger og svarene fra disse beregningene vil ta fire – fem uker.

– Endelig rapport fra undersøkelsene vil vi trolig ha rundt årsskiftet. Først da kan vi finne en løsning på hvordan vi skal stabilisere grunnen, forteller Toverud.

Det er kjent at det er utfordrende grunnforhold i Sande sentrum. Vestfold og Telemark fylkeskommune har i denne sammenhengen samarbeidet med Holmestrand kommune for å kartlegge situasjonen.  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) leverte i 2012 en rapport om grunnforholdene ned mot elven i dette området. I rapporten ble det foreslått utbedringer og i 2015 ble foreslåtte utbedringene er utført. I ettertid har kommunen foretatt befaringer i området.

Kjent problematikk

I forbindelse med nye beregninger som nå er tatt har Holmestrand kommune på ny tatt kontakt med NVE for å sjekke om grunnforholdene kan føre til ras eller liknende.

– Det er ingen fare for stort skred i dette området. Dette baserer vi på rapporten fra 2012 og utbedringer som er gjort i senere tid. Hvis det skulle forekomme skred vil det være av mindre art, sier senioringeniør i NVE Region SørNorge Ellen Elisabeth Davis Haugen.