Webinar: Naturen som inkluderingsarena

Naturen er et unikt virkemiddel for å bidra til økt inkludering, og til å gi bedre helse, mer fellesskap, bedre kulturinnsikt og nye relasjoner. Foto: Norsk Friluftsliv

Av:

Norsk Friluftsliv / Charlotte N. Erikstad

Publisert:

08.12.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Velkommen til gratis webinar om naturen som inkluderingsarena 10. desember. Webinaret er for alle som er engasjert i å skape inkluderende og åpne lokalmiljø.

Naturen er et unikt virkemiddel for å bidra til økt inkludering, og til å gi bedre helse, mer fellesskap, bedre kulturinnsikt og nye relasjoner. Mange innvandrere og flerkulturelle opplever at det er lettere å bli kjent med nordmenn ute i naturen. Dermed blir de også bedre kjent med den norske kulturen og det norske språket.

1. januar trer den nye integreringsloven i kraft, og loven regulerer i større grad enn tidligere kommunens og fylkeskommunens ansvar på integreringsfeltet. Frivilligheten har også en viktig rolle i integreringsarbeidet, og sammen kan vi få til mer.

Webinar med informasjon og inspirasjon

Trenger din kommune informasjon og inspirasjon til hvordan man kan samarbeide med frivilligheten i integreringsarbeidet? Trenger lokallaget å bli bevisstgjort på hvilke mulige barrierer det er for deltakelse, og hvordan de kan bli mer åpne og inkluderende?

Norsk Friluftsliv inviterer til webinar i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune, Forum for natur og friluftsliv i Vestfold og Forum for natur og friluftsliv i Telemark.

Målgruppen er alle som er engasjert i å skape inkluderende og åpne lokalmiljø, og spesielt:

  • Ansatte i kommunen som har kontakt med innvandrere og flyktninger, og som ønsker å få til bedre samarbeid med frivilligheten.
  • Representanter fra frivillige organisasjoner og andre som er engasjert i å skape en inkluderende frivillighet og åpne lokalmiljø.

Påmelding

Les mer og meld deg på webinaret på nettsiden til Norsk Friluftsliv.