Webinar om bruk av tolk i offentlig sektor

Webinaret arrangeres på Teams onsdag 12. mai kl. 9-11. Det er aktuelt for alle som benytter tolk i samtaler med minoritetsspråklige, i kvalifisering til arbeid eller utdanning. Foto: Illustrasjonsfoto fra ferrantraite / gettyimages

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

27.04.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Skal du gi karriereveiledning til minoritetsspråklige? Her er et aktuelt webinar om bevist bruk av tolk ved kartlegging og kvalifisering av minoritetsspråklige til arbeid og utdanning.

Det er NAV Vestfold og Telemark, Vestfold og Telemark fylkeskommune (integreringsteamet), og Karrieresenteret Vestfold og Telemark som inviterer til webinaret «Samarbeid om kvalifisering av minoritetsspråklige». 

Stedet er Teams og tidspunktet er 12. mai kl. 09.00 – 11.00. Meld deg på her innen 10. mai.

Underforbruk av tolk i offentlig sektor

Den nye integreringsloven trådte i kraft fra 1. januar 2021. Fylkeskommunen, karrieresenteret, kommuner og NAV har fått nye roller og ansvarsområder i forhold til kartlegging og kvalifisering av innvandrere til arbeid og utdanning. 

Dette fordrer en bevisst bruk av tolk i samhandlingen. Kommunikasjon med minoritetsspråklige ved bruk av tolk er for mange en del av arbeidshverdagen, men forskning viser at det er underforbruk av tolk i offentlig sektor. 

Samarbeidspartnerne, som står bak webinaret, ønsker å rette søkelys på viktigheten av å bruke tolk og hva som kan kjennetegne en godt tolket samtale.

Webinaret er også et ledd i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål 17 «Samarbeid for å nå målene», gjennom samarbeid på tvers av fagmiljøer i fylkeskommunen, med karrieresenteret og NAV i fylket.

Mer om agenda og påmelding

Målet med webinaret er økt bevissthet i bruk av tolk ved å presentere erfaringer med tolking i offentlig sektor, og introdusere de viktigste nye nasjonale føringer for bruk av tolk.

Målgruppe

Fagpersoner i NAV og kommuner som jobber med integrering/inkludering, næringslivet, aktuelle samarbeidspartnere som benytter tolk i samtaler med minoritetsspråklige knyttet til kvalifisering til arbeid eller utdanning.

Tid og sted

Webinaret foregår på Teams, 12. mai kl. 09.00 – 11.00. Påmeldingsfristen er 10. mai kl. 13.00. Meld deg på her. Endelig program kommer før webinaret.

Del gjerne invitasjonen med andre interesserte.

I dette webinaret får du høre om: 

  • Tolking i offentlig sektor - nye lovhjemler og ansvaret det pålegges oss.
  • Hvordan få til den gode samtalen ved bruk av tolk.
  • Hva innebærer det av holdninger og forberedelser.
  • Erfaringsutveksling fra kommuner i fylket.
  • Karrieresenterets erfaringer så langt.

Disse får du høre:

  • Hanne Løfnes, avdelingsleder IMDi, divisjon analyse og mangfold.
  • Cecilie Glomseth, seniorrådgiver integrering, NAV Tiltak, Oslo
  • Per Atle Einan, Seljord kommune, og Anne Marie Fredriksen, Tønsberg kommune
  • Lydia Lorentzen, leder Karrieresenteret i Vestfold og Telemark

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller innspill.

Lailo Merganova
Rådgiver