Webinar om geologiske data

Geologiske forhold er nøkkelfaktorer ved bygging av veier, boliger og infrastruktur, for råstoffutvinning til bygg og industri, og som grunnlag for biologisk mangfold og jord- og skogbruk. Foto: Illustrasjon: Tom Heldal

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

10.11.2020

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Er du interessert i geologiske data og samfunnsutvikling? Da er du invitert til et webinar. Her får du innblikk i mange typer geologiske data i vår region, og hvordan du kan finne og benytte dem.

Geologiske forhold er nøkkelfaktorer ved bygging av veier, boliger og infrastruktur, for råstoffutvinning til bygg og industri, og som grunnlag for biologisk mangfold og jord- og skogbruk. 

Vi har nå digitalt tilgjengelig mange ulike geologiske data fra vår region. 

Torsdag 26. november inviterer regiongeologen i Vestfold og Telemark fylkeskommune og Viken fylkeskommune, i samarbeid med Norges geologiske undersøkelse (NGU), til et gratis webinar. 

Digitale data for flere temaer

Det finnes geologiske data digitalt tilgjengelig for mange temaer. Disse kan være til hjelp for deg og din etat eller bedrift. Blant temaene, finner du: 

- sammenhengen mellom geologisk mangfold og biologisk mangfold, skog- og jordbruk
- forekomster av ulike mineralressurser og byggeråstoffer som sand, grus og pukk
- områder med skredfare
- store svakhetssoner i fjell som må unngås ved bygging av tuneller eller andre anlegg
- risiko for radongass fra grunnen
- grunnvann
- bunnforhold i fjorder og sjø

Hvordan er alle disse forholdene i din region eller kommune, der du bor eller driver næringsvirksomhet? På webinaret får du noen svar.

Målgruppe

Alle som er interessert i geologiske data, er velkomne til å delta. Webinaret passer særlig for:

- offentlige etater med virke innen arealplanlegging, samferdsel, miljø, næringsutvikling, vann, skredsikkerhet, skog- og jordbruk og viltforvaltning.

- private aktører som mineralbasert industri, entreprenører, konsulentvirksomhet og grunneiere.

Tid og sted

- Torsdag 26. november 2020, kl. 12-15
- Webinar på Microsoft Teams (du får lenke med tilgang før møtet etter påmelding)
- Påmelding: Innen 20. november på nettsiden til Norges geologiske undersøkelse
- Det er gratis å delta

Les mer om programmet og foredragsholderne

Program og påmelding

Interessert i å vite mer om geologiske data fra vår region? Meld deg på og se mulighetene!