Webinar om migrasjon og psykisk helse

Foto: RLT_Images

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

29.09.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Fagpersoner som jobber med integrering, har ofte lignende behov for faglig oppdatering og erfaringsdeling. Derfor inviterer fylkeskommunen til webinarer – her kan du se det siste om migrasjon og psykisk helse.

Fra 2020 har fylkeskommunen fått et utvidet ansvar for integreringsarbeidet i Vestfold og Telemark. Blant oppgavene ligger et ansvar for å veilede og heve kompetansen på integreringsfeltet. 

Integreringsteamet i fylkeskommunen legger nå til rette for webinarer om forskjellige integreringstemaer. Dette er et tilbud om kompetanseheving til ansatte i kommunene og hos andre viktige samarbeidspartnere. 

- Det faglige innholdet i webinarene er laget ut fra behovene som melder seg når vi er i kontakt med kommuner og andre samarbeidspartnere. Vi opplever at flere sitter med de samme utfordringene, og vi ønsker derfor å benytte vårt nettverk for å svare opp noe av det som etterspørres, sier Liv Marit Hansen, seksjonsleder for kompetanseutvikling og inkludering i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Se webinar om migrasjon og psykisk helse

Det har så langt vært to webinarer, og flere er under planlegging. Webinaret 24. september satte migrasjon og psykisk helse på agendaen – her kan du se det i opptak (NB! Start møtet i nettleseren, ikke i Teams-appen.)

Presentasjonene som ble vist finner du her: 

Her ligger lenker til nettsider med relevant informasjon om migrasjon og psykisk helse: 

https://rvts.no/ressurser 
http://flyktning.helsekompetanse.no/ 
https://www.fhi.no/hn/migrasjonshelse/

Det neste webinaret er planlagt 3.november og skal handle om karriereveiledning og kompetansekartlegging, i henold til innføringen av den nye integreringsloven.

Kunnskap om fortrinn og utfordringer

Vestfold og Telemark fylkeskommune har en ambisjon om å gjøre kunnskap om regionens fortrinn og utfordringer lett tilgjengelig. 

Dette gjør fylkeskommunen ved å levere kunnskapsoppsummeringer, analyser og statistikk av høy kvalitet. Her finner statistikk over innvandrere og integrering i Vestfold og Telemark

Her finner du hele kunnskapsgrunnlaget: Ditt og mitt Vestfold og Telemark. Et kunnskapsbilde i utvikling (ny versjon kommer i oktober).