Webinar: Sammen for å lykkes – innvandrere som ressurs for kommuner

Bildet er publisert i forbindelse med artikkelen "Flukten fra Aleppo" i Trønder-Avisa/Pluss-magasinet. Foto: Håvard Zeiner

Av:

Integreringsteamet / Distriktssenteret

Publisert:

29.10.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Hva skal til for at vi i fellesskap klarer å bli et mer attraktivt fylke for bosetting, og for å få folk til å bli? Bli med på webinaret: «Sammen for å lykkes – innvandrere som ressurs for kommuner i Vestfold og Telemark».

Arbeidsinnvandrere, flyktninger og familiegjenforente bidrar mange steder med arbeidskraft og til å opprettholde folketallet. Når innvandrere blir sett på som en ressurs, gir det kommuner og regioner flere muligheter til å skape god samfunnsutvikling. 

I samarbeid med Distriktssenteret arrangerer Vestfold og Telemark fylkeskommune et webinar om tematikken. Det skjer fredag 4. desember kl. 10.00 - 11.00. Her får du høre mer om:

  • bosettingsprosesser generelt
  • kunnskap om hva som skal til for at innvandrere velger å bli boende
  • hva fylkeskommunen gjennom sin samfunnsutviklerrolle kan bidra med overfor kommunene

Påmelding

Du melder deg på via nettsidene til Distriktssenteret

Bakgrunn

Regionreformen og den nye integreringsloven regulerer kommunenes og fylkeskommunenes innsats for nyankomne innvandrere som skal delta i introduksjonsprogram, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samt inkludering i samfunnet. 

Et uttalt hovedmål med loven er å bidra til økt arbeidsdeltakelse og økonomisk selvstendighet blant innvandrere gjennom bedre kvalifisering og utdanning.

Hvem passer webinaret for?

  • Hovedmålgruppe er administrative ledere i kommunene i Vestfold og Telemark, men deltakere fra hele landet er velkomne.
  • Fagpersoner i kommuner som jobber med integrering/inkludering, næringslivet, aktuelle samarbeidspartnere, frivillige organisasjoner og private innvandrertjenester.
  • Webinaret passer også for ansatte i NAV fylke og hos fylkesmannen.

Varighet

Webinaret varer i ca. 1 time, og det blir mulig å stille spørsmål til innlederne.

Mer om webinaret

Dato: 4. desember
Tid: kl. 10-11

Mer om programmet og hvem du møter på webinaret, finner du på nettsiden til Distriktssenteret.