Folkehelseundersøkelsen

Folkehelseundersøkelsen - Helse og Trivsel i Vestfold og Telemark 2021 ble gjennomført i fylket fra den 27. september til 17. oktober. Undersøkelsen gir ny unik lokal kunnskap for å bedre vår livskvalitet, trivsel og helse.

Invitasjon gikk ut til 90 000 tilfeldige utvalgte innbyggerne fra 18 år og oppover. De inviterte mottok en sms og epost. Deltakelse foregikk ved å utfylle et digitalt spørreskjema. 

Ny unik kunnskap om din og min trivsel

Målet med undersøkelsen er å få en bedre viten om livskvalitet, helse og trivsel til innbyggerne i Vestfold og Telemark. Ny og økt kunnskap bidrar til å utvikle gode lokalsamfunn og mere relevante tjenester og tiltak for befolkningen. 

Fylkeskommunene gjennomfører folkehelseundersøkelsen i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI). Resultatene skal understøtte kommunenes og fylkeskommunens arbeid. I tillegg vil de innsamlede svar inngå i forskning ved Universitet i Sørøst-Norge.

De første resultatene forventes i januar 2022.

Hva spurte vi om?

Spørreskjemaet var inndelt i 8 overordnede temaer som omhandler nærmiljø, helse, sosial støtte, helserelatert atferd, skader og fysisk miljø, livskvalitet og demografiske opplysninger. For flere av spørsmålene om livskvalitet finnes det ikke regionale eller lokale resultater fra tidligere.

Det tok i snitt rundt 20 minutter å gjennomføre.

Folkehelseundersøkelsen gjennomføres jevnlig også i andre fylker, nylig i Møre og Romsdal samt Rogaland. I Viken gjennomføres undersøkelsen i november 2021. I 2016 ble et utsnitt av befolkningen i Vestfold spurt.  Dette gjør det mulig å sammenligne resultater.

På Folkehelseinstiuttets nettside finner du mer informasjon om de tidligere gjennomførte undersøkelser.

Les mere her

Hvordan ser spørreskjema ut?

Det digitale spørreskjema var tilgjengelig på nynorsk og bokmål. Klikk her og se eksempler på spørreskjemaer på nynorsk og bokmål.

 

 

 

 

Spørsmål og svar om undersøkelsen

Her kan du få svar på alt du lurer på om undersøkelsen! Klikk her og få svar.

Kontakt oss

Har du spørsmål til folkehelseundersøkelsen? Ta kontakt med os!

Mari Katrine Nicholls Espetvedt
Prosjektleder