Slange

Matrise

 

Planprosessen starter med registrering og en varsel om oppstart av et planarbeid. Ungdomsrådet kan behandle alle saker på vegen fra varsel om oppstart til annengangsbehandling og endelig vedtak, enten for innspill eller reel medvirkning