Vestfold og Telemarks litteraturpris

Vestfold og Telemarks Litteraturpris tildeles en forfatter som personlig eller gjennom sitt forfatterskap har tilknytning til Vestfold og Telemark fylke.
Foto av Tone Hødnebø
Vestfold og Telemarks Litteraturpris 2021 ble overrakt Tone Hødnebø under åpningsforestillingen av Kimen 2021 (foto: Frank Tindvik)

Vestfold og Telemarks Litteraturpris er primært en skjønnlitterær pris, men kan også gis til en sakprosaforfatter. Prisen deles ut av fylkesordføreren under Kimen Litteraturfestival hvert år, og består i dag av et grafisk blad av en vestfoldkunstner og et reisestipend på 25 000 kroner. Kandidater kan kun foreslås av andre enn forfatteren selv.

Tønsberg-lyriker Tone Hødnebø mottok prisen for 2021, for sitt anerkjente og omfattende poetiske forfatterskap - som juryen omtalte som «en livslang undersøkelse av tilværelsen». Mer om tildelingen av Vestfold og Telemarks Litteraturpris 2021 her. 

Retningslinjer og skjema for innsending av forslag finner du her

Frist for å foreslå kandidater for 2022 har gått ut.

Juryen

Juryen for prisen består av fem medlemmer; ett fra bibliotek i Vestfold og Telemark oppnevnt av biblioteksjefene, ett fra Pris- og stipendkomiteen i Vestfold og Telemark fylkeskommune (leder), ett fra Vestfold og Telemark fylkeskommune oppnevnt av fylkesrådmannen, ett fra – og oppnevnt av – det litteraturfaglige miljøet ved Universitet i Sørøst-Norge, og én fylkesekstern litteraturkritiker oppnevnt av fylkesrådmannen.

Prisen ble innstiftet i 1997, og ble frem til 2009 utdelt av bokhandelen Norli i Tønsberg (tidligere Olafsens Bog- og Papirhandel). Vestfold fylkeskommune overtok eierskap og rettigheter til prisen og utdelingen i 2012. Fra 2020 ble prisen utvidet til Vestfold og Telemarks Litteraturpris.

Publisert: 17.09.2020 Oppdatert: 12.09.2022 kl.16.21