Ditt og mitt Vestfold og Telemark

Kunnskap om status, utvikling, utfordringer og fortrinn danner et viktig felles grunnlag i arbeidet med å utvikle regionen. Kunnskapsgrunnlaget "Ditt og mitt Vestfold og Telemark – et kunnskapsbilde i utvikling" representerer et grunnleggende kunnskapsarbeid om – og for – regionen.
Bilde av tre personer som ligger i tyttebærlyng

Kunnskap om fylket

Vestfold og Telemark fylkeskommune har ambisjon om å være en sterk utviklingsaktør i regionen. Som et viktig grunnlag for å forme denne rollen har utviklingsenheten Vestfold og Telemark+, i samarbeid med fagressurser internt og eksternt, utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om – og for – regionen: Ditt og mitt Vestfold og Telemark – et kunnskapsbilde i utvikling.

De komplekse samfunnsutfordringer vi står overfor kan kun løses i fellesskap, og krever at vi sammen finner smarte løsninger som baserer seg på relevant og oppdatert kunnskap. Ditt og mitt Vestfold og Telemark viser status for regionen ved starten av 2020, før koronapandemien rammet verden. Utviklingsenheten "Vestfold og Telemark +" jobber kontinuerlig med å fremskaffe god og oppdatert kunnskap, både om konsekvensene av pandemien og om potensialet for utvikling og vekst i regionen.

Vi håper at Ditt og mitt Vestfold og Telemark sammen med VT+ sine nettsider "Kunnskap om regionen" blir brukt som et felles grunnlag og utgangspunkt for viktige diskusjoner og prioriteringer i arbeidet med samfunnsutvikling i hele det flotte fylket vårt.

Særlig viktige utfordringer i regionen

Ditt og mitt Vestfold og Telemark – et kunnskapsbilde i utvikling presenterer sentrale utviklingstrekk, utfordringer og muligheter i Vestfold og Telemark. FNs 17 bærekraftsmål går som en råd tråd gjennom dokumentet. Basert på analysene peker vi på tre hovedutfordringer i regionen:

  • Verdiskapingen er for lav
  • Utenforskapet er for høyt
  • Klimagassutslippene er for høye

Har du spørsmål eller kommentarer til kunnskapsgrunnlaget? 

Ta kontakt med oss i utviklingsenheten Vestfold og Telemark+.

 

Even Sannes Riiser

Vikarierende teamleder, VT+

even.sannes.riiser@vtfk.no

98083312

Ditt og mitt Vestfold og Telemark

Et kunnskapsgrunnlag for – og om – regionen.

Last ned