Potensielt tilgjengelig strandsone

 
Kilde: SSB

Oppdatert: 27.05.2022 kl.16.29