Eksport

Vestfold og Telemark er et av de store eksportfylkene i landet. Prosessindustrien i Grenland og oljeraffineriet i Tønsberg dominerer verdien av eksporten.
Tankbåt i solnedgang.

Figur 1 viser at Vestfold og Telemark er et av de fem store eksportfylkene i landet. Dersom vi ser bort fra brenselsstoffer og mat- og drikkevarer (som består av 92 % fisk i 2021), er Vestfold og Telemark det nest største eksportfylket etter Agder.

Figur 1. Eksportverdi i fylkene etter varegrupper, 2012 - 2021. Kilde: SSB, tabell 10482.

Figur 2 viser at samlet eksport er omtrent like stor i henholdsvis Telemark og Vestfold.

Det er først og fremst industriprodukter som eksporteres, slik at sammensetningen av industrien og eksporten ligner hverandre. Eksporten i Vestfold er dominert av brenselsstoffer fra Esso på Slagentangen, mens prosessindustrien i Grenland dominerer eksporten i Telemark.

Figur 2. Eksportverdi etter varegrupper i Vestfold og Telemark 2012 - 2019. Kilde: SSB, tabell 10482.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at...

det eksporteres mellom 100 000 og 250 000 tonn sement fra Brevik hvert år?