Virksomheter

Virksomhetene er arenaen for verdiskapingen i fylket. Her finner du overordnet statistikk om virksomhetene i fylket.
Næringsbygg med moderne arkitektur.

Ved inngangen til 2022 hadde Vestfold og Telemark 48 887 virksomheter, og 34 % av disse hadde minst én eller flere ansatte. I perioden 2012 – 2022 har antall virksomheter i regionen økt med 21 %. For landet som helhet var økningen i samme periode på 22 %. Den største næringen målt i antall virksomheter i Vestfold og Telemark er bygge- og anleggsnæringen (6638 virksomheter), tett etterfulgt av varehandel og reparasjon av motorvogner (6296 virksomheter). Til tross for koronapandemi med tidvis strenge smitteverntiltak, nedstengninger og permitteringer har totalt antall virksomheter i Vestfold og Telemark økt fra 2019 frem til i dag. Selv om det har vært en økning i totalt antall virksomheter, har det innen enkelte næringer vært en reduksjon. Kilde: SSB, tabell 10309.

Figur 1. Antall virksomheter i Vestfold og Telemark og i kommunene, etter antall ansatte og næring, 2012 - 2022. Kilde: SSB, tabell 10309.

Konkurser

Det ble åpnet 80 konkurser de første fire månedene i 2022 i Vestfold og Telemark. Bygge- og anleggsvirksomheter og varehandel utgjør henholdsvis 30 % og 25 % av konkursene. I 2021 var det 3325 konkurser på landsbasis, hvor 6,2 % (205) av konkursene var registrert i Vestfold og Telemark.

Figur 2. Åpna konkurser i Vestfold og Telemark og i kommunene etter næring, 2019 - 2022 (t.o.m. april). Kilde: SSB, tabell 12972.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Bygg- og anleggsnæringen er den største næringen i Vestfold og Telemark, målt i antall virksomheter.