Areal og stedsutvikling

En ung gutt sykler BMX i en skatepark.
Vestfold og Telemark har en rekke mellomstore byer og tettsteder som er viktige bolig-, arbeids- og kultursentre. Størstedelen av fylket er dekket av skog og åpen fastmark, rundt 4 % er jordbruksareal og 3 % er bebygd areal. 82 % av befolkningen i regionen bor i tettbygde strøk.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården