Arealressurser

Vestfold og Telemark strekker seg fra kystlandskapet langs Skagerrak, via dalførene og skogtraktene i innlandet, til fjell og vidder lengst nord. Mesteparten av fylket er dekket av skog og åpen fastmark, og bare 4 % er jordbruksareal.
Fjellandskap fra lufta.

Noe over halvparten av arealet i fylket er dekket av skog, 27 % er annet ubebygd areal og 9 % er ferskvann. 4 % er jordbruksareal og 3 % er våtmark som inkluderer åpen myr og annen våtmark. Bebygd areal utgjør litt under 2 % og areal til samferdsel og annen teknisk infrastruktur 1 % (Fig. 1).

Figur 1. Arealfordeling for Vestfold og Telemark, 2021. Kilde: SSB, tabell 09594.

Figur 2 viser endring i arealtypene for bebyggelse og samferdsel. I perioden 2011 til 2021 har areal brukt til boligbebyggelse økt med 3,9 km2, areal til fritidsbebyggelse har økt med 3,2 km2, areal til næringsbebyggelse har økt med 7,5 km2 og annen bebyggelse har økt med 9,3 km2. Det samlede arealet til bebyggelse og samferdsel i Vestfold og Telemark har økt med 25,7 km2 i perioden 2011 til 2021.

Figur 2. Utvikling i areal til bebyggelse og samferdsel i Vestfold og Telemark. Kilde: SSB, tabell 09594.

Se arealtypene i kart.

 

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

I over halvparten av arealet til Vestfold og Telemark fylke er skog?