Folkehelse og levekår

Et par går på tur med hunden i en grønn eng.
De største folkehelseutfordringene i Vestfold og Telemark er knyttet til sosial ulikhet i helse. Personer med høyere utdanning og/eller inntekt har gjennomgående bedre helse, mindre skader, bedre helseatferd og opplever mer sosial støtte, mestring og livskvalitet sammenliknet med personer med lavere inntekt og/eller utdanning. Samtidig er psykiske helseplager er et økende problem, spesielt blant unge mennesker. For å møte disse utfordringene må hele regionen jobbe sammen om å utvikle god kvalitet i utdanningen, et inkluderende arbeidsliv, støttende sosiale miljøer og helsefremmende nærmiljøer.

NB: Vi har fått nye nettsider!

Oppdatert statistikk, analyser og kart for de nye fylkene finner du nå på sidene "Kunnskap om Vestfold" og "Kunnskap om Telemark".

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården