Helsetilstand

En bedring av befolkningens helsetilstand er et overordnet mål i folkehelsearbeidet. Det finnes mange helseindikatorer som sammen kan gi oss et overordnet bilde av status for befolkningen. Kunnskap om helseutfordringer i befolkningen er avgjørende for å peke ut viktige påvirkningsfaktorer for helsetilstanden.

Egenvurdert helse

Forventet levelader etter utdanning

Dødsårsaker

Sykdomsbyrde i Vestfold og Telemark

Psykisk helse og livskvalitet

Selvmord

Muskel og skjelett