Idrett og friluftsliv

Bilde av mann på Gaustadtoppen.
Vestfold og Telemark har et geografisk mangfold som gir gode muligheter til å drive og tilrettelegge for mange ulike aktiviteter på fjellet, langs kysten og i innlandet både sommer- og vinterstid. Tilgangen til friluftsområder er gjennomgående god, og fylket inneholder over 350 statlig sikrede friluftsområder. Regionen har stolte idrettstradisjoner, men aktivitetsandelen er noe lavere enn landet for øvrig. Frivillighet er en viktig drivkraft for å løse utfordringer knyttet til folkehelse, integrering, kultur og opplæring i regionen.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården