Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger har siden 2004 vært Norges største og viktigste integreringstiltak. Målet med ordningen er å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv, og forberede dem til arbeid eller utdanning.
Hånd med penn som skriver i blokk.

Introduksjonsprogrammet er en helt sentral del av norsk integreringspolitikk. Målet med ordningen er å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv, og forberede dem til arbeid eller utdanning. I 2020 deltok 1202 personer i introduksjonsprogrammet i Vestfold og Telemark, en nedgang på 34 % fra året før (Fig. 1).  Kilde: IMDi - Introduksjonsprogrammet  Av deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet i fylket i 2018 var 60 – 61 % i arbeid eller utdanning året etter, en økning fra 55 – 56 % for de som avsluttet i 2017. I landet som helhet var andelen 66 %. Kun Finnmark hadde en lavere andel (53 %) i arbeid eller utdanning året etter avsluttet introduksjonsprogram enn Vestfold og Telemark.

Antall deltakere i introduksjonsprogrammet har falt betydelig etter 2018 (fig. 1). Dette skyldes at forrige "store" migrasjonsbølge var fra 2015 til 2017. De som da kom var i hovedsak ute av introduksjonsprogrammet 2018 - 2020, etter en makstid på tre år (med mulighet for ett år ekstra).

Figur 1. Antall deltakere i introduksjonsprogrammet i Vestfold og Telemark, 2005 - 2020. Kilde: IMDi.

Les mer om fylkeskommunens integreringsarbeid

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Alle deltakere i introduksjonsprogrammet får opplæring i norsk og samfunnskunnskap, livsmestring i nytt land og foreldreveiledning.