Kultur og kulturarv

En man spiller gitar og synger.
Vestfold og Telemark har en rik historie og et aktivt kulturliv som sammen gir regionen identitet, og mangfoldet av kulturuttrykk er stort. Fylket har også en viktig kulturarv, med stort formidlings- og verdiskapingspotensial.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården