Bredbåndsdekning

Et godt utbygd bredbåndsnett er viktig for innbyggere, offentlige virksomheter, frivillige organisasjoner og et konkurransedyktig næringsliv.

Tilgang til bredbånd er en forutsetning for digital verdiskaping og deltakelse

Et godt utbygd bredbåndsnett er viktig for innbyggere, offentlige virksomheter, frivillige organisasjoner og et konkurransedyktig næringsliv.

Regjeringen har som mål at alle innbyggere i Norge skal ha bredbåndsdekning. I Vestfold og Telemark viste dekningsundersøkelsen 2020 en bredbåndsdekning på 85 % for 100 Mbit/s nedstrøms kapasitet. Lavest bredbånsdekning er det i kommunene i Vest Telemark; høyest bredbåndsdekning er det i Færder, Drangedal, Kragerø og Tinn kommuner.

Figur 1. Bredbåndsdekning i Vestfold og Telemark. Kilde: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

 

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

I Vestfold og Telemark har 85 % av alle husholdninger bredbånd med minimum 100 Mbit/s.