Opplæring og kompetanse

Mann med hjelm arbeider i industrien.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården