Grunnopplæring

Etter avslutta 10-årig grunnskole får elevene karakterer. Resultatene fra grunnskolen i Vestfold og Telemark er på det jevne, med ganske store forskjeller mellom gutter og jenter. Det er også store forskjeller mellom kommunene, og store forskjeller fra år til annet i de mindre kommunene. Jevnt over blir karakterene bedre for hvert år.

Det er lovpålagt grunnopplæring av alle barn i Norge. De aller fleste (95 %) får utdanningen gjennom offentlig skole. Noen går i private skoler (5 %) og 200 - 300 barn får hjemmeundervisning. Kilde: Utdanningsdirektoratet.  

Grunnskolepoeng uttrykker gjennomsnittskarakteren for elevene i ungdomsskolen. I Vestfold og Telemark hadde elevene i gjennomsnitt 42,9 grunnskolepoeng, som tilsvarer en gjennomsnittskarakter på 4,3. Det er liten variasjon i grunnskolepoeng mellom fylkene i landet, fra 42,6 i Agder til 44,9 i Oslo. Gjennomsnitt i landet er 43,3. Det er en betydelig forskjell i karakterer mellom gutter og jenter, hvor jenter i gjennomsnitt har 4,5 flere poeng enn gutter (fig. 1).

Figur 1. Grunnskolepoeng i fylkene skoleåret 2020-21 fordelt på gutter og jenter. Kilde: Utdanningsdirektoratet.

Det er stor variasjon i grunnskolepoeng blant kommunene i Vestfold og Telemark, og spesielt i de små kommunene er forskjellene også store fra et år til et annet. I 2020 - 2021 varierte grunnskolepoengene fra 40,4 i Drangedal til 48,7 i nabokommunen Nissedal (fig. 2).

Figur 2. Grunnskolepoeng i kommunene i Vestfold og Telemark 2020 - 21. Kilde: Utdanningsdirektoratet.


Det er en generell utvikling i retning av bedre resultater i grunnskolen år for år, både i landet som helhet og i Vestfold og Telemark. Avstanden mellom Vestfold og Telemark og hele landet har blitt litt mindre siste år. I figur 3 kan du se utviklingen i Vestfold og Telemark og hele landet og hver kommune i fylket. (Merk: I sammenslåtte kommuner vises gjennomsnittet for kommunene som inngår i dagens kommune for årene før sammenslåing. Gjennomsnittet er ikke vektet mht. antall elever i opprinnelig kommune).

Det er betydelig forskjell i resutatene mellom gutter og jenter i grunnskolen. Du kan også undersøke utviklingen for gutter og jenter i din kommune i figuren.

Figur 3. Grunnskolepoeng fra 2015 - 16 til 2020 - 21 for landet, fylket og kommunene i fylket, totalt eller fordelt på kjønn. Kilde: Utdanningsdirektoratet.

Kjappe fakta

  • I midten av juli hadde 79 % av guttene og 88 % av jentene i Vestfold og Telemark fått tilbud om plass på førsteønsket for VGO.
  • Det er mindre forskjell mellom gutter og jenter i nasjonale prøver enn i standpunktkaraterer.(NOU 2019: 3)
  • Kjønnsforskjellene i skolen ble utredet i NOU 2019: 3 av et utvalg ledet av Camilla Stoltenberg.