Utdanningsnivå

Det er færre høyt utdanna i Vestfold og Telemark enn i de fleste andre fylker. Utdanningsnivået i befolkningen baserer seg på den formelle kompetansen innbyggerne har fått dokumentert fra en utdanningsinstitusjon. Dette omfatter ikke all relevant kompetanse, men sier likevel mye om evne til omstilling og sammensetningen av arbeidsmarkedet.

Utdanningsnivået har økt, men er lavere enn i resten av landet

Utdanningsnivået i Vestfold og Telemark har økt de siste 30 årene. Siden begynnelsen av 2000-tallet har andelen med universitetsutdanning (lang eller kort) økt fra 19 % til 30 % (fig. 1). Dette er likevel mindre enn i landet ellers, hvor 35 % av befolkningen har universitetsutdannelse. Det lave utdanningsnivået i Vestfold og Telemark, sammenliknet med landet som helhet, er med på å øke konkurransen om jobbene som krever lav formell kompetanse.

Figur 1. Utdanningsnivået i Vestfold og Telemark og kommunene etter kjønn. 1990 – 2020. Kilde: SSB, tabell 09429. 

Tønsberg har høyest andel universitets- og høyskoleutdanna, etterfulgt av Horten. Midt-Telemark har den høyeste andelen i Telemark. De store byene langs kysten har ikke uventet flere med høy utdanning. Utdanningsnivået er høyere blant kvinner enn menn, og høyere i Vestfold enn i Telemark. Du kan sammenligne kommuner ved å velge kommunen din i figur 1, og så huke av for sammenligningskommunen i tillegg og se hvordan den samlede andelen endres. Husk at større kommuner har større innvirkning på totalen.

Utdanningsnivået i fylket vårt er lavere enn i landet som helhet, og lavere enn landet utenom Oslo (hvor andelen universitetsutdannede er klart høyest i landet). Dette skyldes først og fremst at vi har en høyere andel med videregående skole og en lavere andel med høyere utdannelse enn landet ellers (fig. 2).

Figur 2. Utdanningsnivå i Vestfold og Telemark og landet ellers. Kilde: SSB, tabell 09429.

Studenter i og fra Vestfold og Telemark

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er eneste universitet eller høyskole i fylket. USN har 5 campuser i fylket: Vestfold (i Horten), Porsgrunn, Bø, Rauland og Notodden. Det er tre campuser i gamle Buskerud også: Drammen, Kongsberg og Ringerike. Til sammen hadde USN 17 810 studenter i 2020. 74 % av disse studerte på lavere nivå, mens 26 % studerte på høyere nivå. 12 296 av studentene hadde studiested i Vestfold og Telemark i 2020. Kilde: SSB, tabell 03814.  

Figur 3. Studenter i Vestfold og Telemark etter kjønn, 2016 – 2020. Kilde: Samordna opptak.

Fra Samordna opptak kan vi se hvor de 5614 studentene som fikk tilbud om studier i Vestfold og Telemark kom fra i 2021. 44 % (2444 studenter) kom fra Vestfold og Telemark, 19 % fra Viken, 9 % fra Oslo og 6 % fra Agder. Samme år var det totalt 7340 vestfold- og telemarkinger som fikk tilbud om studieplass dette året. De 2444 som fikk tilbud i hjemfylket utgjør en tredel av disse. Ellers søkte studentene seg til de store studiestedene i landet: Oslo (16 %), Trondheim (10 %) og Bergen (9 %). Mange søkte seg også til nabofylkene Viken (9 %) og Agder (7 %).

Studenter fra Vestfold og Telemark velger i større grad enn landet som helhet å studere helse-, sosial- og idrettsfag og samfunnsfag og juridiske fag, og i mindre grad økonomisk-administrative fag og humanistiske og estetiske fag (fig. 4). Tallene for hele landet blir i stor grad påvirket av de største byene og særlig Oslo og Viken, hvor til sammen 36 % av studentene kom fra i 2021.

Figur 4. Studieretninger for studenter fra Vestfold og Telemark og resten av landet, 2020. Kilde: Samordna opptak.

Ingressfoto: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Andelen med universitetsutdanning i fylket har økt fra 19 % til 30 % siden tidlig 2000-tall.