Videregående opplæring - Sluttet

2,9 % av alle elever i videregående opplæring i Vestfold og Telemark sluttet i løpet av skoleåret 2020-21. Det er færre enn året før.

Flest elever slutter på yrkesfag

2,9 % av alle elever i videregående opplæring i Vestfold og Telemark sluttet i løpet av skoleåret 2020-21. Det er betraktelig flere elever som slutter i løpet av året i yrkesfaglige utdanningsprogrammer enn i studieforberedende utdanningsprogrammer. Totalt slutter 5,1 % på yrkesfag og 1,5 % på studieforberedende i løpet av året. Andelen som slutter er høyest på Vg1, men den er også høy på Vg3 yrkesfag.

Figur 1. Andel elever i Vestfold og Telemark som sluttet i løpet av skoleåret 2020-21 fordelt på studieretning og trinn. Kilde: Utdanningsdirektoratet

Andelen som slutter er stabil

Andelen elever som slutter i videregående opplæring i Vestfold og Telemark har vært stabil på 2,9 % de to siste skoleårene. På studieforberedende utdanningsprogram har det vært en liten nedgang fra 1,7 % av elevene til 1,5 %, mens det på yrkesfaglige studieprogram har vært en økning i andel som har sluttet fra 4,7 % til 5,1 %. 

Disse to skoleårene har imidlertid vært preget av korona, og økt bruk av digital undervisning, manglende fraværsføring og avlyste eksamener kan ha spilt en rolle for hvor mange som sluttet.

Figur 2. Andel elever i Telemark, Vestfold og Vestfold og Telemark som sluttet i løpet av skoleåret 2011-12 til 2020-21. Kilde: Utdanningsdirektoratet

Svært få slutter på idrettsfag

Kun én prosent av elevene på idrettsfag slutter i løpet av året. I motsatte ende av skalaen finner vi frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, der 16,8 % av elevene sluttet i 2020-21. Med unntak av elektro og datateknologi er andelen elever som slutter høyere i alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer enn i de studieforberedende utdanningsprogrammene.

Figur 3. Andel elever i Vestfold og Telemark som sluttet i løpet av skoleåret fordelt på utdanningsprogram (2020-21) Kilde: Utdanningsdirektoratet

Ingressfoto: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Bare 1 % av elevene på idrettsfag slutter i løpet av skoleåret.

Kjappe fakta

Skoleåret 2020-21 sluttet 2,9 % av elevene i videregående opplæring i Vestfold og Telemark. Det er flere som slutter på yrkesfaglige studeprogram enn på studieforberedende. Andelen som slutter er høyest på Vg1.

Det har vært færre som har sluttet videregående opplæring de to siste skoleårene enn tidligere år. Det kan henge sammen med økt bruk av digital undervisning, mindre fraværsføring og avlyste eksamener i koronatiden.