Hvem er vi?

VT+ er fylkeskommunens enhet for statistikk, analyse og kart. Enheten skal utvikle kunnskap om Vestfold og Telemark for å styrke fylkeskommunens rolle som regional samfunnsutvikler. VT+ formidler oppdaterte tall og analyser om befolkning, klima, næringsliv, kultur, infrastruktur, arealutvikling med mer i Vestfold og Telemark. Vi produserer også kunnskapsgrunnlag til regionale planer og strategier, og til den overordnede regionale planstrategien. Kunnskapen skal gi merverdi for både innbyggere, kommuner, næringsliv og for fylkeskommunen. Enheten jobber på tvers av sektorer og fagområder, bidrar til kunnskapsbasert forvaltning og ivaretar et helhetlig perspektiv.
Even Sannes Riiser

Vikarierende teamleder, VT+

even.sannes.riiser@vtfk.no

98083312

Erling Kielland Servoll

Rådgiver statistikk og analyse

erling.kielland.servoll@vtfk.no

90826683

Elizabeth Peckel

Rådgiver GIS, kart og kartanalyser

elizabeth.peckel@vtfk.no

98093783

Kjetil Gunnerud Kristoffersen

Rådgiver statistikk og analyse

kjetil.gunnerud.kristoffersen@vtfk.no

95843313

Kjersti Norgård Aase

Teamleder VT+ (permisjon)

kjersti.aase@vtfk.no

414 53 673

Kjell-Tore Haustveit

Rådgiver GIS, kart og kartanalyser

kjell-tore.haustveit@vtfk.no

951 80 420

Ellen Just Hansen

Rådgiver kommunikasjon, statistikk og analyse

ellen.just.hansen@vtfk.no

936 69 307