Kultur og kulturarv

En man spiller gitar og synger.
Vestfold og Telemark har en rik historie og et aktivt kulturliv som sammen gir regionen identitet, og mangfoldet av kulturuttrykk er stort. Fylket har også en viktig kulturarv, med stort formidlings- og verdiskapingspotensial.

Merknad til leser

Følgende tekst bygger i så stor grad som mulig på fylkesdelte tall, men er ellers basert på tall for Vestfold og Telemark samlet. Nettsidene oppdateres løpende etterhvert som nye, fylkesdelte data blir tilgjengelig.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården