Kulturarv

Telemark har en rik kulturarv, med mange registrerte kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap.
Telemarkskanalen

Fredede kulturminner i fylket

I kulturminnedatabasen Askeladden er det registrert 11 002 automatisk fredede kulturminner i Telemark. I tillegg er det registrert 143 kulturminner som er vedtaks- eller forskriftsfredet etter kulturminneloven. Fylket har også en rekke verneverdige bygg og anlegg. Kulturminne sikres varig vern i planverk og forvaltning. Her ligger kulturminneloven og plan- og bygningsloven til grunn. 

Rik og særpreget historisk arv

Kulturarven har et stort formidlings- og verdiskapingspotensial som kulturinstitusjoner og næringslivsaktører kan nyttiggjøre seg av. En av Norges åtte middelalderbyer, Skien, ligger i fylket. Telemark har i norsk sammenheng flest bygninger fra middelalderen, blant annet en rekke steinkirker som Kviteseid gamle kirke, Seljord kirke og Bø gamle kirke og stavkirkene Eidsborg og Heddal.  KildeKulturminnedatabasen Askeladden .  

Verdensarv i Telemark

Verdensarvkonvensjonen har som mål å identifisere kultur- og naturarv av universell verdi. Det handler om verdier som regnes som umistelige for hele menneskeheten – nålevende og kommende generasjoner. UNESCOs verdensarvliste inneholder kulturminner, kulturmiljøer og naturområder som er av fremragende universell verdi fra et historisk, kunstnerisk, vitenskapelig eller estetisk synspunkt.  Kilde: Riksantikvaren

Rjukan-Notodden industriarv ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 2015 som Norges åttende verdensarvsted. Industriarven består av fire ulike komponenter: kraftproduksjonen, fabrikkområdene, transportåren og industrisamfunnet.  Kilde: Riksantikvaren.no

Å bygge kraftstasjoner i et avsidesliggende område ved inngangen til 1900-tallet var et imponerende prosjekt. Bakgrunnen var det norske selskapet Norsk Hydros ide om utvikling av elektrokjemisk industri.

Verdensarvområdet er sentrert rundt utnyttelsen av vannkraft fra Hardangervidda som ble utnyttet å lage elektrisk strøm. Kraftproduksjonen forsynte fabrikkene som laget kunstgjødsel, som i sin tur ble fraktet ut til verden med båt og tog. Området omfatter også Rjukan og Notodden som måtte til for drifte det hele. Kunstgjødselen skulle leveres til verdensmarkedet. Infrastrukturene som ble skapt rundt industrien, den sosiale boligbygging og velferdstiltakene i regi av selskapet er viktige deler av Rjukan-Notodden industriarv.

Området er 49,5 km2 med en buffersone på 339 km2. Området er 92 km langt fra Møsvatn til Heddalsvatnet, og strekker seg over kommunene Vinje, Tinn og Notodden. Verdensarven består av 13 attributter med 97 signifikante objekter.

Les mer om Rjukan-Notodden industriarv

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Øvre Telemark har flere kulturminner fra middelalderen enn noen annen region i Norge.