Potensielt tilgjengelig strandsone

 
Kilde: SSB

Oppdatert: 31.10.2022 kl.10.39