Videregående opplæring - Sluttet

3,7 % av elevene ved offentlige videregående skoler i Vestfold sluttet i løpet av skoleåret 2021-22. Det er flere enn året før.
Tom skrivebok og penn

Flest elever slutter på yrkesfag

3,7 % av elevene ved offentlige videregående skoler i Vestfold sluttet i løpet av skoleåret 2021–22. Det er betraktelig flere elever som slutter i løpet av året på yrkesfaglige utdanningsprogrammer enn på studieforberedende utdanningsprogrammer. På yrkesfag sluttet 6,7 % og på studieforberedende 1,9 % i løpet av året. Andelen som slutter er totalt høyest på vg1. Men på studieforberedende utdanningsprogrammer er den høyest på vg3. Dette skyldes at mange slutter på påbygging til generell studiekompetanse.

Figur 1. Andel elever på offentlige skoler i Vestfold som sluttet i løpet av skoleåret 2021-22 fordelt på studieretning og trinn. Kilde: Utdanningsdirektoratet

Flere elever sluttet i 2021-22 enn året før

De tre siste skoleårene har vært preget av korona. Økt bruk av digital undervisning, manglende fraværsføring og avlyste eksamener kan ha spilt en rolle for hvor mange som sluttet.

Andelen elever som slutter i videregående opplæring i Vestfold gikk litt ned det første skoleåret i pandemien. De siste to årene har andelen imidlertid økt og lå i 2021-22 omtrent ett prosentpoeng høyere enn før korona. Økningen er størst innen yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Figur 2. Andel elever på offentlige skoler i Vestfold som sluttet i løpet av skoleåret. Kilde: Utdanningsdirektoratet

Svært få slutter på idrettsfag

Kun én prosent av elevene på idrettsfag og studiespesialisering slutter i løpet av året. I motsatte ende av skalaen finner vi salg, service og reiseliv og frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, der henholdsvis 11,1 og 10,8 % av elevene sluttet i 2021-22.

Figur 3. Andel elever i offentlige skoler i Vestfold som sluttet i løpet av skoleåret 2021-22 fordelt på utdanningsprogram. Kilde: Utdanningsdirektoratet

 

Ingressfoto: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Bare 1 % av elevene på idrettsfag sluttet i løpet av skoleåret 2021-22.

Kjappe fakta

Skoleåret 202-22 sluttet 3,7 % av elevene på offentlige videregående skoler i Vestfold.

Det er flere som slutter på yrkesfaglige utdanningsprogrammer enn på studieforberedende.

Andelen som slutter er høyest på vg1.