Om oss

Vestfold og Telemark fylkeskommune er en stor organisasjon med over 4000 ansatte.

Et nytt, større og mer slagkraftig fylke

Vestfold og Telemark fylkeskommune er en av regionens største og viktigste arbeidsplasser. Vi er organisert i åtte sektorer og to utviklingsenheter.

Vi har fylkehus/regionale møtearenaer i Skien, Tønsberg og Seljord. Videre har vi ansatte i Samferdsel, miljø og mobilitet med tjenester i Dalen, Åmodt, Notodden og Farmandstredet i Tønsberg.

I tillegg har vi ansvaret for 21 videregående skoler med over 14 000 elever og 28 tannklinikker som i 2018 behandlet over 82 000 pasienter. Se oversikt over våre tjenester.

De ansatte er et av våre viktigste fortrinn og vår viktigste ressurs. Det er interessant, utfordrende og lærerikt å være ansatt i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Vil du jobbe hos oss?

Samfunnsoppdraget

  • Vi leverer gode tjenester til innbyggerne i Vestfold og Telemark og skaper verdi for framtida.
  • Vi setter felles retning og samarbeider om å løse fylkets utfordringer – i byer, tettsteder og distrikter.

Spisskompetanse på fylket

Den nye fylkeskommunen skal være de som kjenner regionen vår best. Vi har derfor opparbeidet oss spisskompetanse på, og kunnskap om Vestfold og Telemark.

Det er en rekke felles utfordringer og muligheter i regionen vår, blant annet når det gjelder næringsutvikling og samferdsel. Dette krever regional samordning som enkeltaktører vanskelig kan få til hver for seg.

Gjennom partnerskapet Bærekraftige Vestfold og Telemark peker fylkeskommunen ut strategi, mobiliserer ulike aktører og samordner interesser innenfor tematiske nettverk.

Politisk styrt

Fylkeskommunen er en politisk styrt organisasjon og hvert fjerde år er det fylkestingsvalg. Det er tilsammen 61 medlemmer i fylkestinget i Vestfold og Telemark fylkeskommune, et fylkesutvalg med 13 medlemmer og fem hovedutvalg med 11 medlemmer i hvert utvalg. Les mer om politikk og samfunn.

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Prioriterte satsingsområder

  1. Verdiskaping gjennom grønn omstilling
  2. Samhandling for å løse komplekse samfunnsutfordringer

Les mer i Ditt og mitt Vestfold og Telemark