Råd og informasjon om koronaviruset

Temasiden oppsummerer siste nytt, råd og informasjon om det nye koronaviruset.

Et tidligere ukjent koronavirus  har forårsaket et pågående utbrudd av luftveisinfeksjon. Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019, og ble i begynnelsen knyttet til et matmarked i byen. Viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020.

Slik håndterer vi utbruddet

Vestfold og Telemark fylkeskommune vurderer situasjonen fortløpende og følger rådene til nasjonale helsemyndigherer. Nettsidene oppdateres i henhold til utbruddets utvikling og kunnskap om infeksjonen.

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som leder det nasjonalt faglige arbeidet knyttet til det pågående koronavirus-utbruddet.

Informasjonstelefon koronavirus

Har du spørsmål om koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015.

Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen eller legevakt: 116 117. Ikke møt opp!  

Folkehelseinstituttet har oppdaterte nettsider om koronaviruset med informasjon og råd.

Slik smitter korona-viruset

Korona-virus er smittsomt både i inkubasjonstiden og i perioden du har symptomer.

Smittemåte:

  • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten
  • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre
  • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden
Oppdatert informasjon og tall

Oppdatert informasjon og råd publiseres på FHIs temaside og veileder
WHO situasjonsrapporter
Oppdaterte tall fra WHO
Oppdaterte tall fra WHO Euro

Overordnet fordeling av oppgaver og ansvar

Helsedirektoratet
Dialog med Helse- og omsorgsdepartementet om overordnet strategi for håndtering av situasjonen, gjennomføre generell beredskap og iverksette tiltak. Ha ansvar for koordinering av kommunikasjon om beredskapen i helsetjenesten i Norge, hvordan helsetjenesten er forberedt på å ta imot smittede, kapasitet i helsetjenesten inkludert personell, utstyr og legemidler.

Folkehelseinstituttet
Ansvar for kommunikasjon om den epidemiologiske situasjonen nasjonalt og internasjonalt, epidemiologisk utvikling, antall prøver analysert og resultatene av disse, smittesporing, smittevernfaglige råd til befolkning og tjenesten.

Regionalt helseforetak
Oppretter kontakt mellom Hdir og HF som har innlagt pasient, for å sikre dialog om kommunikasjon. RHF holdes orientert i den direkte dialogen mellom Hdir og HF. RHF kommuniserer regional koordinering i egen foretaksgruppe/regionale tiltak som gjøres i spesialisthelsetjenesten. Gir råd til helseforetakene ved behov for dette.

Helseforetaket
Gi informasjon om den smittede og tiltak sykehuset gjør hvis vedkommende er lagt inn på sykehus. Følge sykehusets ordinære rutiner for informasjon om innlagte pasienter.

Fylkesmannen
Være bindeleddet mellom Helsedirektoratet og kommunene. Gi kommunikasjonsbistand til kommuner ved behov for dette.

Kommune
Gi informasjon om smittede og lokale tiltak primærhelsetjenesten gjør hvis vedkommende er isolert hjemme. Sammen med Fylkesmannen og Helsedirektoratet avgjøre om det er Fylkesmannen som bør gå ut med informasjonen, for å unngå identifisering av pasienten/pasientene. Kommunene har også ansvar for informasjon og dialog med private aktører.

Se også:

Oppdatert: 17.04.2020 11.07

Coronavirus disease

See advice and information in English and in other languages

Need translation?

Click Language and select the language you want in the toolbar on top of the page. Content on this site will be translated.