Koronavirus: Tiltak og støtte til Vestfold og Telemark

Fylkeskommunen ønsker å være en regional utviklingsaktør som tar ansvar for innbyggerne og verdiskapingen i regionen vår. Det gjelder også under Korona-krisen.

På denne nettsiden har vi samlet informasjon om relevante tiltak, ordninger og informasjon for innbyggere og næringsliv i Vestfold og Telemark. 

Vestfold og Telemark fylkeskommune er særlig opptatt av at tiltak og støtteordninger bidrar til at flest mulig bedrifter i fylket overlever Korona-krisen. 

Derfor vedtok fylkestinget 31. mars en tiltakspakke for å redde bedrifter og arbeidsplasser.

Det er også lyst ut en støtteordning for regionale utviklingsprosjekter. Ordningen har et særlig fokus på å dempe effekten av Korona-pandemien for næringslivet vårt.

Det finnes flere Korona-relaterte tilskudd og støtteordninger, et tilbud om karriereveiledning og det etableres flere fagskoleplasser til høsten. Klikk deg rundt på denne nettsiden for å få full oversikt. 

Søk på fylkeskommunens tilskuddsordninger:

Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark (RFF)

Formål med utlysningene er å bidra til å styrke kunnskapsutvikling og verdiskaping i regionen innenfor regionens innsatsområder: Verdiskaping gjennom grønn omstilling, helse og omsorg, velferd, utdanning og oppvekst, teknologi, by-, steds- og regionutvikling. 

Fondsmidlene skal gå til prosjekter som har størst potensial for innovasjon og nyskaping i privat, offentlig og frivillig sektor. 

Hvem kan søke?

Mer om utlysninger og søknadsfrister.

Bedriftsintern opplæring (BIO-midler)

Bedriftsintern opplæring er en tilskuddsordning som fra 1. januar 2020 er overført til fylkeskommunene. Ordningen er styrket i regjeringens krisepakke for næringslivet som følge av koronakrisen.

Les mer og søk på BIO-midlene

Fylkeskommunens øvrige midler

Se alle øvrige tilskuddsordninger fra fylkeskommunen her.

Coronavirus disease

See advice and information in English and in other languages

Need translation?

Click Language and select the language you want in the toolbar on top of the page. Content on this site will be translated.