Smittevern i videregående skole

De videregående skolene i Vestfold og Telemark følger de nasjonale anbefalingene om smitteverntiltak for elever og ansatte.

De viktigste tiltakene er:

 • Ingen syke skal møte på skolen 
 • God hånd- og hostehygiene 
 • Hold avstand

Iverksatte tiltak i videregående skole

Smittesituasjonen endrer seg raskt, og det er behov for lokaler tilpasninger i områder med mye smitte. Det er derfor ulikt hvordan skolene og klassene organiserer skolehverdagen for å ivareta smittevernet på  skolen - selv om de er på samme tiltaksnivå i trafikklysmodellen. 

Mer informasjon om hvilke tiltak som er iverksatt på din skole og hvordan undervisningen håndteres, finner du på din skoles nettside. 

Oversikt de videregående skolene i Vestfold og Telemark finnner du her. 

Fravær

Når du har symptomer på luftveisinfeksjon, skal du ikke møte på skolen. 

Det kan for eksempel være halsvondt, forkjølelse, lett hoste, hodepine og/eller muskelsmerter. Selv om symptomene er så milde at du vanligvis ville gått på skolen, skal du holde deg hjemme for sikkerhets skyld for ikke å risikere å smitte andre. Du skal holde deg hjemme til allmenntilstanden din er god. Du kan komme tilbake til skolen når du føler deg frisk og feberfri, selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner.

Du skal heller ikke møte på skolen hvis du er satt i karantene eller hvis en du bor sammen med har fått påvist korona ved å teste seg. Hvis en du bor sammen med har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har fått påvist korona gjennom testing, skal du gå på skolen som normalt, men dra hjem med en gang hvis du selv får symptomer.

Når du må være hjemme, og er frisk nok til å gjøre skolearbeid. 

Hvis du må være hjemme i noen dager for ikke å risikere å smitte andre, men er frisk nok til å gjøre skolearbeid, så kan læreren avtale med deg at du disse dagene i stedet jobber med skolearbeid hjemmefra. Hvis du gjør det skolearbeidet som er avtalt så kan dette regnes som organisert studiearbeid og da får du ikke fravær.

Når du må være hjemme, og er for syk til å gjøre skolearbeid.

Hvis du er for syk til å gjøre skolearbeid eller av andre grunner ikke har mulighet til å jobbe hjemmefra så må du levere bekreftelse fra en foresatt. Hvis du er over 18 år skal du levere egenmelding. Som en midlertidig unntaksordning så kreves det ved fravær av helsegrunner nå ikke legeerklæring for å få unntatt fraværet fra fraværsgrensa, og fravær av helsegrunner blir heller ikke ført på vitnemålet.

Mer informasjon om midlertidig unntak ved fravær av helsegrunner finner du her. 

Personer i risikogruppa

Elever i risikogruppa, eller som har familiemedlemmer i risikogruppa, må ta kontakt med skolen for å finne praktiske løsninger på opplæringen. I tilfeller der behov for tilrettelagt undervisning vurderes, må det avklares med behandlende lege.

Iverksatte tiltak ved skoleskyss

Fylkeskommunen har satt inn ekstra busser ved en rekke videregående skoler for å sikre en mest mulig smittesikker skoleskyss. Ekstraavgangene er ikke synlige i reiseplanleggeren.

Se ekstraavgangene og gjør deg kjent med reiserådene.

Smittevernstiltak på gult nivå 

 • Ikke møt på skolen om du er syk. 
 • Husk gode hygieneregler.  
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).  
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen.  
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper.  
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig.  
 • Utenfor klasserommet skal elever og ansatte holde 1 meters avstand i alle situasjoner.  
 • Trengsel og store samlinger skal unngås.  

Smittevern på skolen 

Smittevern utenfor klasserommet 

Smittevern ved bruk av kollektivtransport

Smittevernstiltak på rødt nivå

Tiltak på rødt nivå blir tilpasset på den enkelte skole, men innebærer i hovedsak at det vil kunne innføres alternative undervisningsopplegg i mindre grupper og en økt grad av digital undervisning. 

 • Rødt nivå i trafikklysmodellen innebærer ikke at skolene stenger eller at det innføres hjemmeskole.  
 • Tiltak på rødt nivå iverksettes for å begrense fysisk kontakt slik at man unngår stengte skoler.  
 • På rødt nivå gjelder 1 meters-regelen også inne i klasserommene.  
 • Rødt nivå Innføres kun der det viser seg at det ikke er mulig å overholde tiltak på gult nivå.
 • Full hjemmeskole innføres kun dersom skolene må stenge.  

blobid0.jpg

Coronavirus disease

See advice and information in English and in other languages.

 

 

Publisert: 15.06.2020 Oppdatert: 19.04.2021 kl.14.57

Informasjonstelefon

Har du spørsmål om koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015.