Smittevern i videregående skole

25. september gikk videregående skoler over til en normal hverdag med økt beredskap.

Den voksne befolkningen er i stor grad vaksinert, og en økende andel ungdom får nå vaksine. Barn og unge har lav risiko for alvorlig covid-19-sykdom. Det er derfor ikke lenger nødvendig eller forholdsmessig å ha tiltak i skoler og barnehager som begrenser hverdagen deres.

Udirs informasjon om nasjonale råd og regler som gjelder i en normal hverdag med økt beredskap finner du her. 

De grunnleggende smittevernrådene

De grunnleggende smittervernrådene gjelder fortsatt: 

 1. Syke personer skal ikke være på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.

 2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.

 3. Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte i på skolen, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Etter gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn og unge gå på skolen når de er i bedring og tilbake i sin vanlige form, og har vært feberfrie i minst 24 timer - uavhengig om test er tatt. Man kan komme tilbake selv om man fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller hoste.

Smittevernmyndighetene anbefaler at personer med luftveissymptomer tester seg, men ingen kan nektes å komme på skolen, selv om de ikke er testet. Personer som får påvist korona skal isolere seg.

Tiltak i videregående skole

Smittesituasjonen kan endre seg raskt, og det kan bli behov for lokaler tilpasninger i områder med  smitte. Mer informasjon om eventuelle tiltak som er iverksatt i din kommune og på din skole, finner du på kommunenes nettsider og på din skoles nettside. 

Oversikt over de videregående skolene i Vestfold og Telemark finner du her. 

Fravær

Unntak fra fraværsreglene på grunn av pandemien, ble opphevet fra 11. oktober, men gjeninnført av regjeringen 4. november. Unntaket innebærer at elever med symptomer ikke behøver å gå til fastlegen for å dokumentere fravær.

Mer informasjon om gjeldende fraværsregler ut året finner du på regjeringen.no. 

Fraværsreglementet i Vestfold og Telemark fylkeskommune finner du her. 

Personer i risikogruppa

Elever i risikogruppa, eller som har familiemedlemmer i risikogruppa, må ta kontakt med skolen for å finne praktiske løsninger på opplæringen. Dersom det er behov for tilrettelagt undervisning, må dette avklares med behandlende lege.

Smittevern på skolen 

Det har siden 25. september ikke vært behov for kontaktreduserende tiltak i videregående skoler. Trafikklysmodellen kan bare videreføres eller tas i bruk igjen dersom den enkelte kommunen mener at smittesituasjonen krever lokale tiltak.

Følgende tiltak gjelder dersom trafikklysmodellen tas i bruk og det innføres smitteverntiltak på gult eller rødt nivå: 

Smittevernstiltak på gult nivå 

 • Ikke møt på skolen om du er syk. 
 • Husk gode hygieneregler.  
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).  
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen.  
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper.  
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig.  
 • Utenfor klasserommet skal elever og ansatte holde 1 meters avstand i alle situasjoner.  
 • Trengsel og store samlinger skal unngås.  

 

Smittevern utenfor klasserommet 

Smittevern ved bruk av kollektivtransport

Smittevernstiltak på rødt nivå

Tiltak på rødt nivå blir tilpasset på den enkelte skole, men innebærer i hovedsak at det vil kunne innføres alternative undervisningsopplegg i mindre grupper og en økt grad av digital undervisning. 

 • Rødt nivå i trafikklysmodellen innebærer ikke at skolene stenger eller at det innføres hjemmeskole.  
 • Tiltak på rødt nivå iverksettes for å begrense fysisk kontakt slik at man unngår stengte skoler.  
 • På rødt nivå gjelder 1 meters-regelen også inne i klasserommene.  
 • Rødt nivå Innføres kun der det viser seg at det ikke er mulig å overholde tiltak på gult nivå.
 • Full hjemmeskole innføres kun dersom skolene må stenge.  

blobid0.jpg

Coronavirus disease

See advice and information in English and in other languages.

 

 

Publisert: 15.06.2020 Oppdatert: 05.11.2021 kl.10.24

Informasjonstelefon

Har du spørsmål om koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015.