Smittevern i videregående skole

Regjeringen har opphevet forskriften om smittevernforsvarlig drift og bruk av trafikklysmodellen i skolen.
Illustrasjonsbilde av koronavirus
Foto: Mostphotos/Wildmedia
Det betyr at elever og ansatte nå er tilbake til en ordinær skolehverdag. Trafikklysmodellen skal kun brukes lokalt dersom kommunen mener smittesituasjonen krever det. Det anbefales ellers normal drift i skolen i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.

Gjeldende smittevernråd

 • Praktiser god hånd- og hostehygiene.
 • Følg koronavaksinasjonsprogrammet.
 • Test deg ved symptomer. Skoleelever er unntatt. Det er ikke lenger nødvendig at du tester deg dersom du ikke har symptomer, selv om du har nærkontakter som er smittet.
 • Hold deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom du føler deg syk. Du bør bli hjemme til formen er god, og du har vært feberfri i 24 timer. Milde restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit.
 • Ved positiv covid-test, hold deg hjemme i fire dager fra symptomstart eller fra dagen for positiv test for dem uten symptomer. Skoleelever er unntatt testing, men anbefales å holde seg hjemme dersom de er syke. De kan gå på skolen når de har vært feberfrie i 24 timer.
 • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse. 

Fravær

Det er ikke lenger unntak fra ordinære fraværsregler. 

Fraværsreglementet i Vestfold og Telemark fylkeskommune finner du her. 

Personer i risikogruppa

Elever i risikogruppa, eller som har familiemedlemmer i risikogruppa, må ta kontakt med skolen for å finne praktiske løsninger på opplæringen. Dersom det er behov for tilrettelagt undervisning, må dette avklares med behandlende lege.

Trafikklysmodellen

Følgende tiltak gjelder dersom trafikklysmodellen igjen tas i bruk og det innføres smitteverntiltak på gult eller rødt nivå: 

Smittevernstiltak på gult nivå: 

 • Ikke møt på skolen om du er syk. 
 • Husk gode hygieneregler.  
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).  
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen.  
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper.  
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig.  
 • Utenfor klasserommet skal elever og ansatte holde 1 meters avstand i alle situasjoner.  
 • Trengsel og store samlinger skal unngås.  

 

Smittevern utenfor klasserommet 

Smittevern ved bruk av kollektivtransport

Smittevernstiltak på rødt nivå: 

Tiltak på rødt nivå blir tilpasset på den enkelte skole, men innebærer i hovedsak at det vil kunne innføres alternative undervisningsopplegg i mindre grupper og en økt grad av digital undervisning. 

 • Rødt nivå i trafikklysmodellen innebærer ikke at skolene stenger eller at det innføres hjemmeskole.  
 • Tiltak på rødt nivå iverksettes for å begrense fysisk kontakt slik at man unngår stengte skoler.  
 • På rødt nivå gjelder 1 meters-regelen også inne i klasserommene.  
 • Rødt nivå Innføres kun der det viser seg at det ikke er mulig å overholde tiltak på gult nivå.
 • Full hjemmeskole innføres kun dersom skolene må stenge.  

smitteverntiltak rødt nivåRødt tiltaksnivå er ikke det somme som hjemmeskole, men et tiltak for å unngå hjemmeskole eller stengte skolerIkke møt på skolen hvis du føler deg sykHusk å vaske eller sprite hendene dine for å rengjøre pultenReduser antallet personer du er sammen med både på og utenfor skolenUnngå å håndhilse og klemmeHold deg sammen med medelevene i din gruppe eller kohortHold minst en meters avstand til alle medelever og lærere i alle situasjonerUnngå trengsler og store forsamlingerHusk at det går over

Coronavirus disease

See advice and information in English and in other languages.

 

 

Publisert: 15.06.2020 Oppdatert: 10.01.2023 kl.10.17

Informasjonstelefon

Har du spørsmål om koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015.