Smittevern i videregående skole

Tiltaksnivået på de videregående skolene blir bestemt av kommunene fra og med lørdag 15. januar.
Illustrasjonsbilde av koronavirus
Foto: Mostphotos/Wildmedia
Regjeringen orienterte torsdag 13. januar om at de anbefaler grønt nivå for videregående skoler og voksenopplæringen der smittesituasjonen tilsier det, men at kommunene må gjøre egne vurderinger av situasjonen lokalt og sette tiltaksnivået deretter.
 
Trafikklysmodellen beholdes i skolen, men regjeringen opphever det forskriftsfestede nasjonale gule og røde tiltaksnivået som ble innført før jul. Skolene skal fortsatt drive smittevernfaglig forsvarlig, noe som betyr minimum grønt nivå.
 
 
Regjeringen har også besluttet å gjøre endringer i karantenereglene for hele befolkningen. Nå trenger man ikke lenger være i karantene, hvis man er nærkontakt til en smittet, som ikke er husstandsmedlem eller tilsvarende nær. Det betyr at karantene på fritiden for ansatte i skolen faller bort.  

Endringene gjelder fra og med 15. januar. 

For mer informasjon se skolenes egne nettsider.

Mer informasjon om trafikklysmodellen finner du her. 

Massetesting fortsetter

Ved enkelte skoler er smittetrykket høyt. Kapasiteten på smittesporing er presset, og massetesting fortsetter derfor som et viktig tiltak i de videregående skolene. Jevnlig testing i skolen har vist seg å være et effektivt virkemiddel for å redusere smitte blant elever, og mer effektivt enn bruk av kontaktreduserende tiltak fordi det fanger opp smitte uavhengig av hvordan og når barn og unge blir smittet.

Eksamener og vurderinger

Eksamener og vurderingssituasjoner vil bli gjennomført innenfor reglene for godt smittevern. Fagskolene vil tilrettelegge for digital undervisning, ferdighetstrening og eksamen så langt det er mulig.

Påbud om munnbind i kollektivtrafikken

Det er innført påbud om bruk av munnbind i kollektivtrafikken. Elever og andre er selv ansvarlig for å bruke munnbind og holde avstand. 

Dørene foran i bussene er nå stengt. Av- og påstigning skjer bak eller i midten av bussen. Alle passasjerer må derfor huske å kjøpe billett før påstigning. 

De grunnleggende smittevernrådene

De grunnleggende smittevernrådene skal følges: 

 1. Syke personer skal ikke være på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.

 2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.

 3. Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Etter gjennomgått luftveisinfeksjon kan elever gå på skolen når de er i bedring og tilbake i sin vanlige form, og har vært feberfri i minst 24 timer, uavhengig om test er tatt. Man kan komme tilbake selv om man fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller hoste.

Smittevernmyndighetene anbefaler at personer med luftveissymptomer tester seg. Personer som får påvist korona skal isolere seg.

Tiltak på den enkelte videregående skole

Smittesituasjonen endrer seg raskt, og det kan bli behov for lokaler tilpasninger i områder med høy smitte. Mer informasjon om eventuelle tiltak som er iverksatt i din kommune og på din skole, finner du på kommunenes og skolenes nettsider. 

Oversikt over de videregående skolene i Vestfold og Telemark finner du her. 

Fravær

Unntak fra fraværsreglene på grunn av pandemien, ble opphevet fra 11. oktober, men gjeninnført av regjeringen 4. november. Unntaket innebærer at elever med symptomer ikke behøver å gå til fastlegen for å dokumentere fravær.

Mer informasjon om gjeldende fraværsregler ut året finner du på regjeringen.no. 

Fraværsreglementet i Vestfold og Telemark fylkeskommune finner du her. 

Personer i risikogruppa

Elever i risikogruppa, eller som har familiemedlemmer i risikogruppa, må ta kontakt med skolen for å finne praktiske løsninger på opplæringen. Dersom det er behov for tilrettelagt undervisning, må dette avklares med behandlende lege.

Smittevern på skolen 

Følgende tiltak gjelder dersom trafikklysmodellen tas i bruk og det innføres smitteverntiltak på gult eller rødt nivå: 

Smittevernstiltak på gult nivå 

 • Ikke møt på skolen om du er syk. 
 • Husk gode hygieneregler.  
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).  
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen.  
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper.  
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig.  
 • Utenfor klasserommet skal elever og ansatte holde 1 meters avstand i alle situasjoner.  
 • Trengsel og store samlinger skal unngås.  

 

Smittevern utenfor klasserommet 

Smittevern ved bruk av kollektivtransport

Smittevernstiltak på rødt nivå

Tiltak på rødt nivå blir tilpasset på den enkelte skole, men innebærer i hovedsak at det vil kunne innføres alternative undervisningsopplegg i mindre grupper og en økt grad av digital undervisning. 

 • Rødt nivå i trafikklysmodellen innebærer ikke at skolene stenger eller at det innføres hjemmeskole.  
 • Tiltak på rødt nivå iverksettes for å begrense fysisk kontakt slik at man unngår stengte skoler.  
 • På rødt nivå gjelder 1 meters-regelen også inne i klasserommene.  
 • Rødt nivå Innføres kun der det viser seg at det ikke er mulig å overholde tiltak på gult nivå.
 • Full hjemmeskole innføres kun dersom skolene må stenge.  

blobid0.jpg

Coronavirus disease

See advice and information in English and in other languages.

 

 

Publisert: 15.06.2020 Oppdatert: 13.01.2022 kl.22.09

Informasjonstelefon

Har du spørsmål om koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015.