Budsjett og økonomi

Årsrapporter

2019

Årsrapport for Telemark fylkeskommune 2019

Årsrapport for Vestfold fylkeskommune 2019

2018

Årsrapport for Telemark fylkeskommune 2018

Årsrapport for Vestfold fylkeskommune 2018

2017

Årsrapport for Telemark fylkeskommune 2017

Årsrapport for Vestfold fylkeskommune 2017

2016

Årsrapport for Telemark fylkeskommune 2016

Årsrapport for Vestfold fylkeskommune 2016

2015

Årsrapport for Telemark fylkeskommune 2015

Årsrapport for Vestfold fylkeskommune 2015

Budsjett og økonomiplaner

Budsjett og økonomiplan 2020–2023

Forslag til budsjett- og økonomiplan for Vestfold og Telemark fylkeskommune 2020-2023

Budsjett og økonomiplan 2019–2022

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for Telemark fylkeskommune 2019–2022

Budsjett og økonomiplan 2018–2021

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for Vestfold fylkeskommune 2018–2021

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for Telemark fylkeskommune 2018–2021

Budsjett og økonomiplan 2017–2020

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for Vestfold fylkeskommune 2018–2021

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for Telemark fylkeskommune 2017–2020

Budsjett og økonomiplan 2016–2019

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for Vestfold fylkeskommune 2016–2019

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for Telemark fylkeskommune 2016–2019

Budsjett og økonomiplan 2015–2018

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for Vestfold fylkeskommune 2015–2018

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for Telemark fylkeskommune 2015–2018

Publisert: 30.04.2019 Oppdatert: 24.06.2020