Budsjett og økonomi

Årsmeldinger / årsrapporter

2020

Årsmelding for Vestfold og Telemark fylkeskommune 2020

Årsmelding for Vestfold og Telemark fylkeskommune 2020

2019

Årsrapport for Telemark fylkeskommune 2019

Årsrapport for Vestfold fylkeskommune 2019

2018

Årsrapport for Telemark fylkeskommune 2018

Årsrapport for Vestfold fylkeskommune 2018

2017

Årsrapport for Telemark fylkeskommune 2017

Årsrapport for Vestfold fylkeskommune 2017

2016

Årsrapport for Telemark fylkeskommune 2016

Årsrapport for Vestfold fylkeskommune 2016

2015

Årsrapport for Telemark fylkeskommune 2015

Årsrapport for Vestfold fylkeskommune 2015

Budsjett og økonomiplaner

Budsjett og økonomiplan 2021-2024

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for Vestfold og Telemark fylkeskommune 2021-2024

Forslag til budsjett- og økonomiplan for Vestfold og Telemark fylkeskommune 2021-2024

Vedlegg 1 - Økonomisk kunnskapsgrunnlag

Vedlegg 2 - Budsjett og økonomiplan for 2021 2024

Vedlegg 3 - Klimabudsjett

Vedlegg 4 - Beskrivelse av sektorer og utviklingsenheter

Fylkesrådmannens budsjettpresentasjon 3. november

Budsjett og økonomiplan 2020–2023

Vedtatt budsjett og økonomiplan for 2020-2023 

Forslag til budsjett- og økonomiplan for Vestfold og Telemark fylkeskommune 2020-2023

Budsjett og økonomiplan 2019–2022

Vedtatt budsjett og økonomiplan for Vestfold fylkeskommune 2019-2022

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for Telemark fylkeskommune 2019–2022

Budsjett og økonomiplan 2018–2021

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for Vestfold fylkeskommune 2018–2021

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for Telemark fylkeskommune 2018–2021

Budsjett og økonomiplan 2017–2020

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for Vestfold fylkeskommune 2018–2021

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for Telemark fylkeskommune 2017–2020

Budsjett og økonomiplan 2016–2019

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for Vestfold fylkeskommune 2016–2019

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for Telemark fylkeskommune 2016–2019

Budsjett og økonomiplan 2015–2018

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for Vestfold fylkeskommune 2015–2018

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for Telemark fylkeskommune 2015–2018

Publisert: 30.04.2019 Oppdatert: 19.05.2021 kl.08.19