Færder energifabrikk - hele fylkets energifabrikk

Høsten 2021 står Færder energifabrikk ferdig og klar til bruk ved Færder videregående skole. Prosjektet baserer seg utelukkende på fornybar solenergi. Dette skal sikre elever kunnskap om fremtidens energiløsninger.

Fra teori til praksis

Ett av hovedformålene med prosjektet er å lære elever på skolen og i fylket hvordan fornybar solenergi kan brukes til å lage elektrisk strøm og varmt vann, hvordan strøm og varme kan lagres og hva vi kan bruke den til.

Kombinasjonen av solceller, batterilager og elbillading koblet sammen i et mikronett, er unikt i norsk sammenheng. Prosjektet dokumenterer hvordan teorien vil fungere i praksis.

Når prosjektet står ferdig, vil det være et utstillingsvindu for elever, politikere og næringsliv som vil lære mer om mulighetene for å nå fylkets ambisiøse klimamålsettinger med bruk av tilgjengelig teknologi og kunnskap. Her ligger alt til rette for læring og kontinuerlig utvikling!

Se eksempel på overvåking av energiproduksjonen

Lading av elbiler og oppvarming

Prosjektet tar i bruk solcelleanlegg for å lage strøm, og solfangeranlegg til oppvarming av bygget gjennom vannbåren varme. Begge disse systemene har også den fordelen at de kan avlaste strømnettet når det er stor belastning. Da kan man bruke den lagrede strømmen og varmen til å forsyne bygget, noe som også er økonomisk gunstig.

Slike uavhengige og sikre energisystemer forventes å bli en av grunnpilarene i fremtidens samfunn.

Solcelleanlegg

To solcelleanlegg, på skoletak og gymbygg, skal brukes til å forsyne skolen med strøm, lade elbiler med egen 50kW DC = Direct current (likestrøm). En DC-til-DC-elbillader er en type elektronisk kraftomformer som konverterer en likestrømskilde, som solenergi, fra ett spenningsnivå til et annet eller lade et batteri om produksjonen er større enn behovet.  

Solfangeranlegg

Prosjektet tar også i bruk Ved termisk energilagaring utnyttes solenergi til oppvarming av godt isolerte varmtvannstanker. Disse er lagret i grunnen. Vannet som varmes opp, brukes til husoppvarming. av solvarme. På taket til C-bygget blir det etablert et solfangeranlegg. Dette koples mot et termisk energilager i bakken.

Montering av solceller

I slutten av mars ble de første solcellene heist opp på taket på Færder videregående skole, hvor energifabrikken ligger. Monteringen av solceller var første del av hele fylkets energifabrikk - og en av nøkkelkomponentene i prosjektet. 

Bildegalleri

Her kan du følge prosjektet i bilder. Ved å klikke på et bilde, så førstørres det. Du kan også bla til neste bilde (bruke piltaster på PC, sveipe med mobil eller nettbrett).

Solceller 01 Foto David Raudberget.jpgSolceller 02 Foto David Raudberget.jpgSolceller 03 Foto David Raudberget.jpgSolceller 04 Foto David Raudberget.jpgSolfangeranlegg-på-Færder-VGS---Foto-Erik-Moen_2000px.jpgDronebilde fra Færder energifabrikk bygg E Foto: Erik MoenSolfangeranlegg-på-Færder-VGS---Foto-Erik-Moen_2000px_v2.jpgSolfangeranlegg-på-Færder-VGS---Foto-Erik-Moen_2000px_v3.jpgSolfangeranlegg-på-Færder-VGS---Foto-Erik-Moen_2000px_v6.jpgSolfangeranlegg-på-Færder-VGS---Foto-Erik-Moen_851px_v5.jpg

Oppdatert: 10.05.2022 kl.12.19

Nøkkelinfo

  • solcelleanleggene vil produsere ca. 90kWp
  • batterikapasiteten er 123kWh
  • elbillading skal selges som en tjeneste
  • prosjektet vil stå ferdig høsten 2021

Hva er et mikronett?

I denne sammenheng er mikronett at solcelleanlegget, batterialageret og elbilladeren, er koblet sammet i et eget uavhengig strømnett. På denne måten slipper vi å omforme fra likestrøm til vekselsstrøm, og tilbake igjen, for å lade elbiler. Dette fordi elbillading foregår med likestrøm.

Hovedpoenget med å bruke mikronett er at vi sparer omformere, penger og får et mer effektivt anlegg.

David Raudberget
Prosjektleder