Nye Horten VGS – Fremtidens skolebygg

Nye Horten videregående skole er skoleeksempelet på fremtidens skolebygg. Den prisvinnende skolen stod klar til skolestart høsten 2019, og er Norges mest moderne og høyest miljøklassifiserte utdanningsbygg. Den huser også egen tannklinikk.

Åpen og inkluderende

7. juli 2016 ble det klart at Vestfold fylkeskommune hadde valgt Veidekke Entreprenør AS som vinner av anbudskonkurransen om bygging av ny Horten videregående skole med sitt konsept «MOTUS». Den nye skolen er plassert i Lystlunden Nord og dimensjonert for 1200 elever.

Veidekke sitt konsept er et skolebygg som er kompakt og rasjonelt med bruk av den nordøstlige del av tomten som tilpasser seg i parken og inn mot idrettsanlegget på en god måte. Skolen benytter lite av parken til bygning. Det er stort areal for uteaktiviteter for elevene som også kan brukes i pedagogisk sammenheng. Skolen åpner seg mot parken på en fin måte som gjør at skolen fremstår som inkluderende og åpen.

Organiseringen av bygningen er rasjonell, åpen og inkluderende for elever og besøkende med et stort oversiktlige fellesrom som gir et fint innblikk i skolen og god oversikt hvor det er lett å orientere seg. Tannklinikken ligger i fjerde etasje og har egen inngang fra Strandpromenaden.

Klar til skolestart høsten 2019

Tirsdag  11. juni 2019 overrakte Veidekke skolen til Vestfold fylkeskommune. Skolen ble tatt i bruk til skolestart høsten 2019.

Horten videregående skole er det siste prosjektet i en stor skolesatsing fra Vestfold fylkeskommune de siste årene. Med  dette prosjektet har fylkeskommunen investert nærmere 3 milliarder kroner i bygg de siste 10 årene.

Nøkkelinfo

  • 18 000 m2
  • 1 200 elever
  • 200 ansatte
  • Breeam-NOR Outstanding
  • Plusshus, produserer mer energi enn det forbruker
  • 40 % klimagassreduksjon
  • Totalentreprenør er Veidekke Entreprenør AS