Prosjektinformasjon

Nøkkelinformasjon
BREAM-NOR klasse og score Breeam Nor Oustanding 109 poeng av 134
Kjernefaktor for innovativ og miljøeffektiv design Klimagass reduksjon 42 %,  Massivtre i konstruksjon. Breeam Nor Oustanding
Brutto gulvareal 18 000 m² fordelt på 4 etasjer
Tomtestørrelse 17,4 mål
Areal allment tilgjengelig ca. 1.000m² innvendige arealer + hele arealet er til offentlig bruk
Beregnet strømforbruk Netto energi 51 kWh/m²
Vannforbruk 24 liter/person/dag
Beregnet bruk av fossil energi 0 kWh/m²
Beregnet produksjon av fornybar energi 53/kWh/m²
Område for lagring Avfallsrom 60 m²
Matavfall 10 m²
Spesialavfall 10 m²
Varemottak 60 m²

Tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen, i form av innovativ byggeledelse Krav til ITB, systematisk ferdigstillelse og prøvedrift. Egen BIM- og Breeam koordinator
Miljøtiltak  Klima og miljø

Publisert: 26.11.2018 Oppdatert: 16.04.2021 kl.09.47