Veien frem til Norges første plusshus-skole

Landets mest moderne videregående skole er ferdig bygget og gjøres klart til skolestart høsten 2019.
Foto: LINK Arkitektur

Prosjekt nye Horten videregående skole er helt i særklasse som miljøprosjekt, og vekker nasjonal og internasjonal oppsikt. Vestfold fylkeskommune har investert 755 millioner kroner i den nye skolen – et tydelig signal på at det satses på kunnskap, utdanning og miljø i Vestfold.

 • 2015 - Det grønne skiftet
  • Januar 2015
   Fra ide til realisering
   Mål om 40 prosent CO2-reduksjon innen 2030Vestfold fylkeskommunes Partnerskapskonferanse 15. – 16. januar 2015 blir et taktskifte for grønnere verdiskaping i Vestfold. På konferansen møtes politikere og beslutningstakere i næringslivet med stor entusiasme og vilje til handling. Grunnlaget blir lagt for visjonen «Vestfold – det grønne fylket i Norge».

   Visjonen vedtas i fylkestinget bare en uke senere, 22. januar 2015.  Fylkestinget vedtar også Regional plan for klima og energi 2016 - 2020 det samme året.
  • Januar 2015
   Nye Horten vgs blir miljøprosjekt
   Eiendomsseksjonen i Vestfold fylkeskommune vurderer hva som må gjøres i praksis for å bidra til å nå felles målsetting om 40 prosent reduksjon av klimagasser innen 2030.

   Bygging av ny videregående skole i Horten med tilhørende tannklinikk vedtas som ett av områdene hvor de ambisiøse målsettingene omsettes i praksis.
  • April 2015
   Verdens største spiraltrapp i tre
   VindeltrappArkitektfirmaet LINK Arkitektur har en idè om et hjerte i skolen, i form av en stor trapp, som en hovedåre sentralt i bygget. Dette skal bidra til å løse utfordringen i prosjektet med tanke på den relativt høye CO2-reduksjonen.

   De første ideskissene for en spiraltrapp i massivtre utarbeides. Dersom en slik trapp realiseres, vil den bli verdens største i sitt slag.
   Illustrasjon: LINK Arkitektur
  • Juli 2015
   Velger Veidekke som entreprenør
   Vestfold fylkeskommune velger Veidekke Entreprenør AS som vinner av anbudskonkurransen om bygging av nye Horten videregående skole med sitt konsept «MOTUS». Den nye skolen skal bygges i Lystlunden Nord og dimensjoneres for 1200 elever og 200 ansatte.

   Veidekke sitt konsept er et skolebygg som er kompakt og rasjonelt med bruk av den nordøstlige del av tomten som tilpasser seg i parken og inn mot idrettsanlegget på en god måte. Skolen benytter lite av parken til bygning. Det er stort areal for uteaktiviteter for elevene som også kan brukes i pedagogisk sammenheng. Skolen åpner seg mot parken på en fin måte som gjør at skolen fremstår som inkluderende og åpen.

   Organiseringen av bygningen er rasjonell, åpen og inkluderende for elever og besøkende med et stort oversiktlige fellesrom som gir et fint innblikk i skolen og god oversikt hvor det er lett å orientere seg. Tannklinikken ligger i fjerde etasje og har egen inngang fra Strandpromenaden.
 • 2016 - Fokus på fornybar energi
  • Mars 2016
   Veidekke dokumenterer CO2-reduksjon
   I tilbudet til fylkeskommen dokumenterer Veidekke kravet om minimum 40 prosent klimagassreduksjon. Målsettingen er 43 prosent reduksjon.
   Datagrunnlag CO2-reduksjon
  • Mars 2016
   Solceller og fornybar energi
   Skolen bygges som plusshus og får et av Norges største solcelleanlegg (3.700 kvadratmeter / 560.000 kWh/år).  I tillegg installeres en brønnpark hvor det bores ned i fjell for å hente opp varme.
   Solcelleanlegg
 • 2017 - Intensiverer miljøsatsingen
  • Januar 2017
   Intensiverer miljøsatsingen
   Prosjektet etableres som et nasjonalt pioneerprosjekt innen klima, energi og miljø. Skolen får den høyeste miljøklassifiseringen i Norge – Breeam Nor Outstanding – med bakgrunn i innovativ teknologi, materialbruk og gjennomtenkte helhetlige miljøvalg.

  • Mars 2017
   Nye Horten vgs skal bygges hvitt
   Vestfold fylkeskommune inngår samarbeid med Skatt sør for å forhindre kriminalitet i forbindelse med byggeprosjektet nye Horten videregående skole.

   Samarbeidsavtalen er en del av Skatt sør sitt arbeid med å mobilisere seriøse aktører i byggebransjen. Målet med samarbeidet er å krympe handlingsrommet til de useriøse aktørene i markedet, og stoppe dem før de kommer inn på byggeplassene og får tilgang til lukrative kontrakter.
  • April 2017
   Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser
   Vestfold fylkeskommune tar nye grep for miljø og klima og slutter seg til leverandørutviklingsprosjektet "Fossilfrie bygge- og anleggsplasser".

   I praksis betyr det at byggtørke/oppvarming i byggeperioden og drift av anleggsmaskiner på selve byggeplassen må foregå fossilfritt.

  • Mai 2017
   Byggestart
   Bjørn-Kristian Svendsrud og Rune HogsnesFylkesordfører Rune Hogsnes foretar den offisielle markeringen av byggestart for Norges mest innovative og miljørettede skolebygg.
  • September 2017
   Reklamefilm om nye Horten vgs

   Reklamefilmen om nye Horten videregående skole er produsert av HocusFocus. Filmen formidler at skolen blir Norges grønneste og mest moderne videregående skole. 
  • Oktober 2017
   Nomineres til "Årets lokale klimatiltak 2017"
   Nye Horten videregående skole er blant de nominerte til "Årets lokale klimatiltak 2017" i regi av KS Kommunesektorens organisasjon og Miljøstiftelsen ZERO.

   Les mer om nominasjonen.
  • November 2017
   Vinner Veidekkes miljøpris
   Veidekkes skandinaviske miljøpris 2017 tildeles Nye Horten videregående skole. Prisen deles ut til en enhet, en gruppe eller et prosjekt som viser et spesielt engasjement innenfor miljø.

   Juryen legger blant annet vekt på at prosjektet har brukt Veidekkes kompetanse på en god måte, og teamet har utfordret både seg selv og kunden til å sette ambisiøse miljø- og klimamål.
   Nye Horten videregående skole vant Veidekkes miljøpris
   Fra prisutdelingen, fra venstre: miljøkoordinator Olav Meland, konsernsjef Arne Giske, konserndirektør Hege S. Dillner, og prosjekteringsleder Kristoffer Gjestemoen. Foto: Veidekke
  • Desember 2017
   Tester ut helelektrisk hjullaster

   Fremtidens anleggsmaskin i form av en elektrisk hjullaster på 4,2 tonn testes ut på byggeplassen. 
 • 2018 - Befester posisjonen som nasjonalt pioneerprosjekt
  • Mars 2018
   Nye grøntarealer
   Fylkestinget vedtar å flytte 36 parkeringsplasser for å skape et grøntområde ved skolen, i tråd med miljøprofilen til skoleprosjektet. 
  • Mars 2018
   Verdens største spiraltrapp i produksjon
    Nye Horten vgs får verdens største spiraltrapp i massiv eik. Når den er ferdig og montert veier den mer enn 20 tonn og er fundamentert på 4 friksjonspæler. Råvaren veier 80 tonn og er tatt ut fra de dype skoger i Tennessee. Råvaren er nå saget opp til plank ved sagbruket i Kentucky USA.

   Foto/illustrasjon: Kristupas Petrauskasa, Runar Bekkhus og LINK arkitektur. 
  • April 2018
   Kranselag for arbeiderne
   Arbeiderne på arbeidsplassen hedres med kranselag for å markere at bygget er reist. Foto: Marita Nilsen, VFK
  • Mai 2018
   Klassifiseres som Norges grønneste utdanningsbygg
   22. mai kommer sertifikatet som bekrefter at prosjekt nye Horten videregående skole har oppnådd BREEAM-NOR-sertifiseringsnivå Outstanding for design- og prosjekteringsfasen. Skolen blir Norges høyest miljøklassifiserte utdanningsbygg.

   Nye Horten videregående skole bygges etter plusshus-standard. Det betyr at bygningen i løpet av sin levetid genererer mer energi enn den forbruker.

   For å oppnå dette er det installert en brønnpark hvor det bores ned i fjell for å hente opp varme. I tillegg får bygget et av Norges største solcelleenergianlegg på rundt 3.700 kvadratmeter, noe som gir en energiproduksjon på ca. 560.000 kWh/år. Det brukes også massivtre i etasjeskillene for å nå mål om klimagassreduksjon på minst 40 prosent.
  • Mai 2018
   Grunnsteinen avdukes
   Grunnstein25. mai avdukes grunnstein for den unike skolen.

   – Det er ikke en grunnstein for et hvilket som helst bygg, dette blir vår mest moderne videregående skole, forteller fylkesordfører Rune Hogsnes.

   I forbindelse med avdukingen gir fylkesordføreren heder og ære til elever ved Horten videregående skole, og spesielt til elevene som har forsket på miljø og klima rundt byggeprosjektet. Foto: Marita Nilsen, VFK
 • 2019 - I rute til skolestart høsten 2019
  • Mars 2019
   Vinner internasjonal pris
   Blant mer enn 50 europeiske byggeprosjekter vinner prosjekt nye Horten videregående prisen for «Beste offentlige byggeprosjekt – designfase» i regi av BREEAM Awards i London mandag 4. mars.
  • Juni 2019
   Veidekke overrekker skolen
   Tirsdag 11. juni var en merkedag i Horten videregående skole sin historie. Veidekke overrakte skolen til Vestfold fylkeskommune og skolen kan nå rigge seg til rette for et nytt skoleår.
  • Juli 2019
   Åpner ny tannklinikk
   Lystlunden tannklinikk flytter inn i fjerde etasje og åpner
  • August 2019
   Historisk skolestart
   Mandag 19. august var det skolestart for 1200 elever og 200 ansatte

 

 Les mer om prosjektet her

Publisert: 20.05.2018 Oppdatert: 11.01.2023 kl.10.26