Nye Sandefjord videregående skole – SVGS 2022

Nye Sandefjord videregående skole skal totalrenoveres og vil stå klar vinteren 2022/2023. Norges største skole blir større og mer moderne – og vil bidra til trivsel og fremtidsrettede arbeids- og læringsmiljøer for alle ansatte, elever og besøkende.

Moderne og fremtidsrettet

13. desember 2018 ble det klart at politikerne valgte å satse på Norges største videregående skole. Da vedtok fylkestinget i daværende Vestfold fylkeskommune en investeringsplan for nybygg og rehabilitering av Sandefjord videregående skole (SVGS) på kr. 605 MNOK, fordelt på 200 MNOK i 2019 - 2020 og 2021. Vårt nye fylke, Vestfold og Telemark fylkeskommune, videreførte denne satsningen.

Sandefjord VGS har ca. 2 100 elever og ca. 350 ansatte. Store deler av skolens bygningsmasse er fra 1950-tallet, og hele skolen trenger en generell ansiktsløftning. Den tekniske tilstanden er relativt dårlig.

Prosjektet vil gi en kraftig forbedring av den tekniske kvaliteten, med en forbedret arealvektet tilstandsgrad fra 2,03 ned mot 1,0. I tillegg vil dette gi elever og ansatte nye rom og funksjoner som er tilpasset en moderne og fremtidsrettet skole.

Mål for prosjektet

Prosjektet har som overordnet mål å oppnå:

 • Større integrasjon mellom ulike fag, blant annet mellom realfag og tekniske fag
 • Synliggjøre yrkesfagene både i skolen og utad
 • Økt sikkerhet og beredskap. Blant annet oppnå bedre samsvar mellom hovedinnganger og faktisk persontrafikk.
 • Trivsel og gode fremtidsrettet arbeids- og læringsmiljø for alle ansatte, elever og besøkende
 • Styrke mulighetene for generalitet, fleksibilitet og elastisitet i planløsningene og i bygningsstrukturen

Dette skal gjøres

Byggeprosjektet flytter seg gjennom bygningsmassen fra vest mot øst. Oppstarten er nybygget N i vest, som stod ferdig våren 2021. Rehabiliteringen av eksisterende bygningsmasse starter i A og fortsetter gjennom byggene B og C. De tre brakkene P, Q og R i bakgården avlaster klasserom og arbeidsplasser når de ulike delene av skolebygningen er utilgjengelige for ansatte og elever. 

Bygg mot øst (D, E, F, G og H) er uberørt av byggeprosjektet og vil fungere som normalt. Det samme gjelder idrettsbyggene I og J.  

Noen av de største forandringene er nybygget N og borggården O, se illustrasjoner under. 

Fra skolestart 2021 ble inngang fra vest i bygg N. Det er et mål at hovedinngangen er tilgjengelig i hele byggeperioden og at en korridor i byggeplassen leder fra hovedinngang og over til bygg A og C.  

Veidekke Entreprenør AS har fått oppdraget med gjennomføring av prosjektet. Oppdraget er det femte store prosjektet med videregående skoler de siste 12 årene hvor Veidekke har vunnet anbudskonkurransene. 

Planlagt ferdigstillelse er januar 2023.

Bildegalleri

Ved å klikke på et bilde, så førstørres det. Du kan også bla til neste bilde (bruke piltaster på PC, sveipe med mobil eller nettbrett).

Borggarden - Foto Planforum Arkitekter.jpgSandefjord vgs - Planforum Arkitekte.jpgutside-nybygg1_web.jpgKart-skolens-områdeWeb.jpgutside-nybygg2_web.jpg

Vi gleder oss over framdriften i prosjektet og ser fram til å få nye, fleksible og gode rom for læring på plass.

Nøkkelinfo

 • 2 100 elever og 350 ansatte
 • Et nybygg på ca 3200 m2 i massivtre stod ferdig i mai 2021
 • Ny total bygningsmasse blir cirka 40.000 m2
 • Gir minst 20 prosent energibesparelse
 • Prosjektet utføres som fossilfri byggeplass, avfallssorteringsgrad på 95 prosent
 • Totalentreprenør er Veidekke Entreprenør AS
 • Planlagt ferdigstillelse januar 2023
Hanne M. Jacobsen Lund
Prosjektleder
Harald Møller
Rektor