Linn Johnsen

Portrettfoto av Linn Johnsen
– Jeg synes det er både viktig og gøy å jobbe i skjæringspunktet fag og politikk! Foto: Eva Susanne Drugg

Publisert:

19.11.2021

Oppdatert:

21.01.2022 kl.14.38

Linn Johnsen, rådgiver i sektor samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima

Fortell om deg selv, Linn!

Jeg er utdanna siviløkonom, og har blant annet jobba i 14 år ved olje- og energidepartementet. I 2019 ble jeg ansatt i fylkeskommunen for å lede klima- og energinettverket.

Hva er viktig for deg i jobben?

Å være med på å påvirke samfunnsutviklingen, i den retningen vi vet vi må gå. Jeg synes også det er både viktig og gøy å jobbe i skjæringspunktet fag og politikk!

Hva jobber du med i fylkeskommunen?

Sammen med mine kolleger koordinerer jeg arbeidet i klima- og energinettverket. Nettverket samler kommunene, næringslivet og universitetet. Sammen arbeider vi for å nå klimamålene i fylket; klimagassutslippene skal reduseres med 60 prosent innen 2030 og vi skal øke verdiskapingen gjennom grønn omstilling. Vi jobber blant med det som heter klimaregnskap, og ser på hvordan en kommune eller en bedrift kan gjøre endringer. Et eksempel er å bli bedre på gjenbruk, i stedet for å kjøpe nytt. Vi jobber også mye med grønne innkjøp som både næringsliv og kommuner mener er viktig.

Hva betyr verdien vår «åpenhet» for deg?

Vi som jobber i klima- og energinettverket er opptatt av åpenhet. Åpenhet for å dele de gode løsningene, åpenhet for å stjele gode ideer av hverandre! Åpenhet er mye - det er ikke bare å lage et transparent samfunn, men også åpne for både gamle og nye ideer!

Jobbe hos oss?

Våre 4000 ansatte bidrar hver dag for å skape verdi for framtida i regionen. Les om hvordan du også kan bidra.

Se ledige stillinger