Ragnar Gjermundrød

Portrettfoto av Ragnar Gjermundrød.
–  Det er enormt mange kunnskapsrike folk i fylkeskommunen. Foto: Foto: Eva Susanne Drugg

Publisert:

19.11.2021

Oppdatert:

21.01.2022 kl.14.38

Ragnar Gjermundrød, teamleder i team elektro og veglys / sektor for samferdsel, miljø og mobilitet

Fortell om deg selv, Ragnar!

Jeg er utdanna elektriker, og har i all hovedsak jobbet med strøm hele livet. I en del år var jeg mellomleder i grossistbransjen, men i 2012 ble jeg ansatt i Statens vegvesen, hvor jeg var byggeleder for drift- og vedlikehold ved fylkesveier og riksveier. I forbindelse med regionreformen fikk jeg i 2019 mulighet til å jobbe som teamleder i fylkeskommunen.

Hva er viktig for deg i jobben?

Å jobbe med masse flinke fagfolk! Det er enormt mange kunnskapsrike folk i fylkeskommunen. Det å vite at vi er en del av noe større, og at vi bidrar til å utvikle og bygge samfunnet er viktig. Det er givende og gøy at vi får muligheten til å påvirke hverdagen til folk. Vi er med på å snu vaner, vi ønsker for eksempel at flere velger buss og sykler i stedet for bil, og det legger vi til rette for.

Hva jobber du med i fylkeskommunen?

Jeg er leder for team elektro, og har ansvar for ti personer i Skien og Tønsberg. Vår hovedoppgave er å drifte og vedlikeholde alt det elektriske langs veinettet vårt; i tunneler, veilys og lyskryss. Vi jobber også med å bygge nye ting, alt fra prosjektering til drift og vedlikehold. Vi følger opp entreprenørene våre som har driftskontakt med oss, det er de som passer på at alt fungerer. I tillegg har jeg mye kontakt med byggelederne våre. I tillegg jobber jeg mye på tvers i seksjonen, hvor jeg bistår med en del administrative oppgaver.

Hva betyr verdien «samarbeid for deg»?

For meg er den viktigste verdien samarbeid. Det er det som er så bra med å jobbe her, du samarbeider med mange ulike fagområder. Når vi samarbeider løser vi utfordringer vi møter på.

Jobbe hos oss?

Våre 4000 ansatte bidrar hver dag for å skape verdi for framtida i regionen. Les om hvordan du også kan bidra.

Se ledige stillinger