Velkommen til oss!

Velkommen til Vestfold og Telemark fylkeskommune. Vi skal utgjøre en positiv forskjell i en region med ca. 423 000 innbyggere, 23 kommuner og 15 byer.

Fra 1. januar 2020 er vi Vestfold og Telemark fylkeskommune. Et nytt oppdrag, en mye større organisasjon og med helt andre rammebetingelser. 

Vårt strategiske utviklingsoppdrag er å være en regional utviklingsaktør. Vi skal utgjøre en positiv forskjell i en region med ca. 423 000 innbyggere, 23 kommuner og 15 byer. Bærekraftsmålene, verdiskaping gjennom grønn omstilling og partnerskaps- og arealutvikling skal prege vårt utadrettede oppdrag.

En viktig regional kunnskapsorganisasjon

Det er ikke bare to fylkeskommuner som har blitt  én ny fylkeskommune. Nei, fire organisasjoner har blitt til én stor og viktig regional kunnskapsorganisasjon med ca 4000 ansatte.

Alle de fire organisasjonene; Statens Vegvesen, Vestfold Kollektivtrafikk AS, Telemark fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune, bærer med seg kultur, normer, kompetanse og etablerte samhandlingsmønstre.

Summen av de menneskelige ressursene er formidable, og sammen skal vi være opptatt av å realisere det fantastiske potensialet som eksisterer i regionen vår. Dette vil kreve stor grad av ydmykhet kombinert med en sterk vilje til å lykkes.

Vi ser frem til å møte deg!

Vennlig hilsen ledergruppa i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Publisert: 09.12.2019 Oppdatert: 17.10.2020 kl.08.51